Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet. På årets medlemsundersøkelse i Fellesforbundet kan Eggum se sitt eget parti stikke av med over 50 prosent av stemmene. Senterpartiet vokser også kraftig.

Fellesforbundets storting

Høyre og Frp mister nesten halvparten av stemmene sine blant Fellesforbundets medlemmer.

 

Det viser Fellesforbundets medlemsundersøkelse, som ANB har fått tilgang til.

– Vi har en kraftig tilbakegang hos Høyre og Fremskrittspartiet, og en stor framgang siden 2013 for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Styrkeforholdet mellom de blåblå og de rødgrønne har endret seg fra 2013 da Høyre og Frp samlet var på 43 prosent og de rødgrønne var på 51 prosent. Nå sier 67 prosent av våre medlemmer at de ønsker en ny regjering og et nytt flertall, sier forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Erna & co. har mistet 284.000 velgere

Arbeidsmiljøloven

Eggum, som også sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet, tror hovedårsaken til at Høyre og Frp går så kraftig tilbake blant annet handler om arbeidslivspolitikken. Han viser til streiken i 2015 mot endringene i arbeidsmiljøloven.

– Høyre seilte under falskt flagg i 2013, og skulle bli det nye arbeidslivspartiet. De lovet å ikke endre arbeidsmiljøloven slik at det ble negativt for arbeidstakere, men de skulle modernisere den. De har gjort det stikk motsatte, sier han.

Fremskrittspartiet har tradisjonelt vært et stort parti blant Fellesforbundet medlemmer, og har de siste årene ligget mellom 25 og 35 prosent. Nå går de kraftig tilbake, først og fremst til fordel for Senterpartiet.

– Bedriftene som jobber og investerer er bedrifter fra distriktene. Der ser vi at Senterpartiet står veldig sterkt. Tilsvarende har Fremskrittspartiet redusert sin oppslutning.

I medlemsundersøkelsen spør forbundet også hva som er hovedårsaken til at medlemmene ønsker å stemme som de sier. Den viktigste saken er arbeid og sysselsetting (32 prosent). Deretter kommer velferd og fellesskap (14 prosent) og innvandring og integrering (12 prosent). Lenger ned på lista finner vi saker som skole, helse, samferdsel og skatt.

De andre partiene er små blant Fellesforbundets medlemmer. Også SV, som Fellesforbundet bidrar med valgkampstøtte til, får kun 2 prosent.

– Vi har mange tillitsvalgte som er opptatt av SV. Og resultatene til den forrige regjeringen sa et enstemmig landsmøte at vi var godt fornøyd med. Derfor så vi ingen grunn til å endre finansieringen og hvem vi skulle gi valgkampstøtte til, sier Eggum.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Arbeid og sysselsetting

Arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Stefan Heggelund, ser med undring at Senterpartiet vokser så voldsomt, til tross for at de er mot EØS-avtalen.

– Jeg tror egentlig ikke så mange av medlemmene i Fellesforbundet ønsker å melde seg ut av EØS. Derfor er den økende støtten til Senterpartiet litt overraskende, sier han.

Heggelund tror ikke det er Høyres arbeidslivspolitikk og endringene i arbeidsmiljøloven som er årsakene til at partiet nå synker som en stein.

– Adgangen til midlertidige ansettelser er så strengt innrammet at det ikke har vært et skred av midlertidige ansettelser. Tvert imot er de brukt slik vi håpet. Og det slår aldri feil: Når vi er rundt og prater med folk som jobber med å hjelpe unge inn i arbeidslivet sier de at dette er et viktig tiltak, sier Høyre-politikeren.

– Jeg er enig med Fellesforbundets medlemmer i prioriteringen av hva som er viktige saker. Arbeid og sysselsetting er absolutt viktig. Derfor har vi ført en aktiv kamp for økt sysselsetting, og ledigheten er på vei ned etter det største oljeprisfallet på 30 år. Det håper jeg medlemmene i Fellesforbundet syntes er bra, sier han.

Undersøkelsen er basert på 1.207 telefonintervjuer gjennomført av Ipsos for Fellesforbundet i perioden 21. april–5. mai. 63 prosent har svart på spørsmål om partipreferanse. (ANB)