Flertallet i Høyres programkomité vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO. Mindretallet vil beholde trygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med dårlig råd.

– Fått mindre betydning

Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden. Fafo-forsker Tone Fløtten mener heving av barnetrygden er en bedre idé.

 

Som Dagsavisen skrev i går vil flertallet i Høyres programkomité erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier. Også programkomiteen i det borgerlige samarbeidspartiet Venstre vil erstatte deler av barnetrygden med gratis barnehage og SFO. Frp vil gjøre barnetrygden kommunal.

Les også: Vil fjerne barnetrygden

Har ikke blitt økt

Daglig leder Tone Fløtten i forskningsstiftelsen Fafo har jobbet med velferdsforskning spesielt knyttet til fattigdom i en årrekke. Hun mener barnetrygden har fungert fattigdomsreduserende, men at den har fått mindre betydning de siste årene.

– Nå har ikke barnetrygden blitt regulert siden 1996, og har derfor fått mindre betydning som et virkemiddel for å redusere fattigdom, sier Fløtten.

Hun viser også til at det ikke er første gang barnetrygden har vært diskutert.

–  Spesielt har man diskutert om den burde vært mer målrettet. Hadde den vært mer målrettet mot lavinntektsfamilier, og samtidig et høyere beløp ville den hjulpet noen familier mer.

– Jeg mener heving av barnetrygden vil ha en positiv fordelingseffekt, legger Fløtten til, og viser til at dette også ble slått grundig fast i Fordelingsutvalgets NOU. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kan endres

– Det kan skje noe med barnetrygden om det blir borgerlig flertall etter valget, men det er for tidlig å si for sikkert. Nå skal alle partiene gjennom sine prosesser, sier Bård Hoksrud, som sitter i Frps programkomité.

Regjeringen har allerede strammet inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder. Nå vil Frp ytterligere sikre at barnetrygden går til barn som bor i Norge ved å gjøre barnetrygden til en kommunal ytelse. Det er Fløtten skeptisk til.

– Man risikerer at den salderes dersom kommuner kommer i økonomiske vansker. Det kan potensielt føre til store forskjeller mellom folk i ulike kommuner. Dette er jo allerede et tema når det gjelder en rekke kommunale tjenester i dag.

Leder: Støtteordninger i spill