Det rasutsatte fjellet «Mannen» kan begynne å rase når som helst, mener geologene. FOTO: NTB SCANPIX

Faren for Mannen-ras øker

FJELL: Det rasutsatte området i fjellet Mannen beveget seg med tre-fire ganger større hastighet natt til mandag. Nå kan raset komme det næreste døgnet, ifølge sjefgeologen.

– På grunn av skredfaren og bevegelser i fjellpartiet gis det ordre om oppholdsforbud nedenfor Mannen. Det er gjeldende fra i dag klokka 14.00 og inntil videre, opplyste politimester Arnstein Nilssen på pressekonferansen klokka 12.

Mye nedbør

Forrige onsdag ble elleve personer evakuert fra området hvor det når blir forbudt å oppholde seg. Tidligere mandag informerte sjefgeolog Lars Harald Blikra om at det var mer bevegelse i fjellpartiet i den delen av Mannen hvor ekspertene venter et ras.

– Søndag kveld, fra klokka 10.00 og fram til 2-3 på natta, var vi inne i en akselerasjonsfase. Hastigheten økte fra time til time, opplyste Blikra.

Fra å bevege seg 6-7 millimeter i døgnet de siste dagene, gikk steinmassene over til å bevege seg 2-3 centimeter i døgnet. Det var de store nedbørsmengdene søndag kveld som trigget den økte bevegelsen.

Beveger seg fort

Etter nærmere undersøkelser av regnfallet og bevegelsene natt til mandag kunne sjefgeologen fortelle at skredet beveger seg raskt.

– Nedbøren startet i titiden, og vi så den økte bevegelsen litt før klokka ti på kvelden. Skredet reagerer fort og får store hastigheter.

Blikra mener det nå skal svært lite regn til før de første steinene faller ut fra Mannen. Natt til søndag kom det 14-15 millimeter nedbør i rasområdet.

– Vi så i september at fjellet reagerte veldig på nedbør. Men jeg er litt overrasket over hvor lite nedbør som skal til. Det tyder på at fjellpartiet er veldig svekket.

Det er meldt økende regn utover mandagen, og en topp med opp mot 22,5 millimeter i timen natt til tirsdag.

– Med økt bevegelse kan det gå fort. Så det kan ta et døgn til vi får en kollaps, sa Blikra tidligere mandag.

Kan komme i drypp

Mandag ettermiddag var det den nederste delen av fjellpartiet som fortsatt holdt igjen og hindret et skred.

– Det som skjer nå er at vannet «pusher» på og holder på å bryte gjennom barrierene som ligger nederst, sier Blikra.

Når raset først bryter seg gjennom det nederste partiet av fjellet, kan altså opp mot 120.000 kubikkmeter steinmasse – eller 120.000 lastebillass med stein – rase ut. Om alt kommer på en gang er usikkert.

– En vet aldri om det kommer en mindre del først, men i våre scenarioer har vi tatt høyde for at alt kommer samtidig.

Hell i uhell

Men sjefgeologen setter raset i perspektiv. Steinraset som er ventet når som helst, er bare en brøkdel så stort som det skredet ekspertene venter en gang i fremtiden fra et annet fjellparti.

– Heldigvis er det ingen tegn til bevegelse i det store scenarioet som vi overvåker. Det som kommer nå er et lite fjellparti, og det er ingen måledata som indikerer at det større fjellpartiet er påvirket, sier Blikra.

Det er satt opp ny pressekonferanse klokka 15.30 mandag.