Faren for flom på rødt nivå mange steder

Snøsmelting og regn har ført til høy vannstand i deler av Hedmark, Oppland og Buskerud. Fredag ble flomfaren høynet til rødt nivå mange steder.

 

Se flomkart i bunnen av saken.

Av Linus Røvik Hauge

– Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, rødt nivå gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen varsles oransje nivå, heter det i fredagens flomvarsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Allerede fredag morgen lå store deler av Otta sentrum under vann. På parkeringsplassen ved kjøpesenteret Amfi ble det demmet opp med sandvoller for å hindre at vannet skulle flomme inn hovedinngangen til kjøpesenteret, melder NRK.

Jordras

På vestsiden av Lalmsvatnet mellom Vågåmo og Otta gikk det i løpet av natten et jordras. Elleve personer og tre hester ble evakuert, og det ble tidlig fredag ettermiddag vurdert å evakuere enda flere, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Når evakueringen er gjennomført, vil vi vurdere om flere boliger i strekningen mot Lalm også skal evakueres, sier Roger Haugen, politibetjent i kommunens krisestab.

Mange veistrekninger, både større og mindre, ble også stengt på grunn av vannmassene.

Riksvei 3 gjennom Østerdalen ble stengt mellom Opphus og Stai, mens E16 mellom Kongsvinger og Masterud ble stengt på strekningen Kløfta-Riksåsen (Riksgrensen) og riksvei 7 ved Nesbyen. Også mindre veier er stengt, blant annet fylkesvei 212 i Buskerud like ved påkjøringen til riksvei 7. Fredag morgen hadde Drammensvassdraget steget så mye at en hel sykkelvei langs bredden i Mjøndalen lå godt under vann, skriver Drammens Tidende.

Bane Nor opplyser at de øker beredskapen og følger ekstra godt med på jernbanestrekningene Eidsvoll-Dombås på Dovrebanen, Røros-Trondheim på Rørosbanen og Steinkjer-Bjerka på Nordlandsbanen.

Rødt farenivå

I fredagens flomvarsel advarer NVE om at konsekvensen av flommen kan bli flere stengte veier og bruer, og omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på både bebyggelse og infrastruktur.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, opplyser NVE.

Folk bes om å følge med på både værprognoser, værradar og oppdateringer på Varsom.no for å holde seg oppdatert på situasjonen. Verdier må flyttes bort fra utsatte områder, blant annet gjelder dette campingvogner langs elver og bekker. Videre understrekes det at dreneringsveier og stikkrenner bør renses, mens vannveier og avløpsrør må holdes fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

– Hytter ødelagt

Torsdag forberedte mange privatpersoner og bedrifter seg på økt vannstand de neste dagene. Ved Trysilelva ble blant annet en flomvoll ved Moelven Industrier utbedret.

Samtidig var det så mye overvann i Nesbyen i Buskerud at man kunne kjøre vannski, melder VG. Deler av Nesflata og det meste av markedsplassen på Nesbyen lå under vann etter at Hallingdalselva steg kraftig utover ettermiddagen. Fredag hadde elva Todøla flommet over sine bredder, og i møtet med Hallingdalselva ble det ekstra ille. På Liodden camping var de fleste campingvogner blitt flyttet i tide, men alle hyttene er ødelagt, skriver avisa Hallingdølen.

Også lengst nord i landet volder vannet problemer. Sivilforsvaret måtte torsdag kveld rykke ut for å bistå Sør-Varanger kommune med å pumpe vann ut av flere bygninger på Bjørnevatn. Pumpingen pågikk gjennom hele natt til fredag. (NTB)