Trygve Slagsvold Vedum og Sp-ledelsen må slutte med kommunikasjonsjåleriet og innrømme at egen politikk ikke har fungert, mener Senterungdommen. FOTO: HILDE UNOSEN

Får refs fra egne etter bondesvik

SP-POLITIKK: Sp-nestleder Trygve Slagsvold Vedum får kraftig refs for at Senterpartiet ikke har klart å løfte landbruket etter åtte år i regjering.

- Det er på tide med en selvransakelse. Senterpartiet må slutte med kommunikasjonsjåleriet og begynne å erkjenne at egen politikk ikke har fungert. Det er derfor vi gjorde et dårlig valg. Vi kommer ikke videre før vi har tatt det oppgjøret, sier sentralstyremedlem i Magnus Weggesrud i Senterungdommen.

I en kronikk på Nyemeninger.no viser Weggesrud til at situasjonen for bøndene ikke har blitt bedre mens Senterpartiet har styrt landbruksdepartementet de siste åtte årene.

Han mener partiet har feilet på hjertesakene:

* Det forsvant 5.000 fotballbaner med korn hvert eneste år i perioden Sp styrte jordbrukspolitikken

* Det har ikke blitt nedlagt større kornarealer i Norge siden andre verdenskrig.

 

Krise i Senterpartiet

Senterungdommen erkjenner at partiets egen jordbrukspolitikk ikke har fungert de siste årene. Derfor satte de på sitt landsmøte før jul ned en jordbrukspolitisk arbeidsgruppe, som Weggesrud leder.

Senterpartiet gjorde sitt dårligste valg noensinne i høst, med 5,5 prosents oppslutning. I etterkant har en intern havarikommisjon kritisert ledelsen for manglende samarbeid. Den siste uka har avisene vært tapetsert av krisenyheter: Liv Signe Navarsete ble utsatt for opprør fra egne ordførere, og varslet lørdag sin avgang som leder. Nestleder Ola Borten Moe er blitt kalt en illojal, maktkåt «ladejarl».

Nå kommer Senterungdommen på banen med mer ris til egen bak. Denne gangen rettes skytset mot nestleder og tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som til nå er blitt framstilt som en redningsmann for et parti i krise.

- Trygve vil alt vel, men han har ikke fått til så mye. Enten har han og partiet ikke skjønt hva de har vært med på, eller så har de ført mange bak lyset. Det er uakseptabelt, sier Weggesrud.

 

- Må ta et oppgjør

Han mener utviklingen de siste åtte årene står i grell kontrast til lovnader om snuoperasjon for jordbruket. Han mener en ny ledelse må inneholde personer som klarer og ønsker å ta et oppgjør med innsatsen.

- Alternativet nå, en blå regjering, er klart verre, men det unnskylder ikke at vi burde gjort mer i posisjon. Jordbruket er Sps fanesak og det er der vi skal levere, sier han.

- De fleste ønsker nå å se framover. Hvorfor fortsette selvpiskingen?

- Man har kommunisert utad at det var gull og grønne skoger i jordbruket under de rødgrønne. Men folk i næringen føler hvilken vei det har gått. Derfor har vi mistet tillit. Skal vi få den igjen, må vi begynne med å være ærlige, sier han.

Leder Erling Laugsand i Senterungdommen sier ungdomspartiet er enige om at utviklingen ikke har vært som ønsket. Han håper de som lar seg provosere bruker energien på å gi tilbakemeldinger og innspill til utvalget.

- Vi vil ha fokus på politikken igjen. Nye ideer er bra, særlig når vi står overfor en blå regjering, sier han.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få kontakt med Trygve Slagsvold Vedum.

hg@dagsavisen.no

 

Reddere for de blå

Leder i Bondelaget, Nils T. Bjørke, stusser litt på tidspunktet for den krasse kritikken, med tanke på at den blåblå regjeringen går «mye lenger i feil retning». Likevel viser han til at de kjempet hardt for at den rødgrønne regjeringen skulle komme lenger i å møte jordbrukets utfordringer.

- Vi hadde jo brudd på jordbruksforhandlingene i 2012 fordi vi ikke synes de leverte godt nok. Men vi må også klare å gi ros for det som var bra. Jeg håper vi får se en samlet opposisjon som er tydelige i landbrukspolitikken framover. Skal vi øke matproduksjonen må flertallet i Stortinget sørge for det, sier han.