For ett år siden deltok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på statsminister Erna Solbergs toppmøte om mobbing i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. I gårsdagens avis varslet statsråden et større antimobbeløft i løpet av våren. FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Får mobbekritikk

– Ingen barn som mobber medelever, skal flyttes til andre skoler hvis det ikke er til deres beste.

Det sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF Norge.

Han reagerer kraftig på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens uttalelse i gårsdagens Dagsavisen der han tar til orde for at paragrafen i Opplæringsloven som åpner for tvangsflytting av elever som mobber eller krenker medelever, må tas mer i bruk:

– Det er et kjent mønster at det ofte er mobbeofferet som ender opp med å bytte skole. Dette mener jeg er feil. Vi bør i større grad flytte de som mobber når andre tiltak ikke virker, sa Røe Isaksen til Dagsavisen.

Kunnskapsministeren understreket samtidig at det selvsagt ikke er slik mobbing skal bekjempes i sin alminnelighet, men at erfaring fra alvorlige mobbesaker viser at skolene må være beredt til å gå mer drastiske til verks.

Ifølge UNICEF er det skivebom.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

LES OGSÅ: Flere foreldre varlser om mobbing

Uten effekt

– Det er ikke vår mening å beskytte mobberen mer enn den som utsettes for mobbing. Men alle barn har noen grunnleggende rettigheter. De er først og fremst barn og ikke mobbere, sier Ivar Stokkereit i UNICEF.

Han viser til Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn som er involvert i en sak skal ivaretas og tas hensyn.

– I praksis betyr det at man må vurdere om et tiltak er til det beste – også for mobberen, sier han.

På vårt spørsmål om hvordan det kan være til det beste for en mobber å bytte skole mot sin vilje, svarer han:

– Det kan være forhold rundt barnet som gjør at mobberen sliter med egne problemer. Et miljøskifte kan innebære en ny start som gjør at også denne eleven kan oppleve en positiv utvikling, sier han.

Stokkereit viser til at verken Djupedal-utvalget eller andre fagfolk på feltet, angir skolebytte som et verktøy mot mobbing.

– Det blir tvert imot pekt på at dette ikke har effekt, sier han.

LES OGSÅ: Kommune får mobbebot

– Må våkne

Stokkereit mener det uansett er en fallitterklæring hvis en mobbesak koker ned til et spørsmål om tvungent skolebytte.

– Da har skolen og de voksne ikke gjort jobben sin. Det er her vi må sette inn trykket og ikke dytte alt ansvaret over på barna, understreker han.

Ap-nestleder Trond Giske mener kunnskapsministeren må våkne:

– Røe Isaksen er inne i sitt tredje år som statsråd. Det som foreløpig står igjen i antimobbearbeidet hans, er en stadfestelse av retten til å flytte mobberen. Nå er det på tide at han legger all prestisje til side og lytter til alle de gode forslagene som har kommet fra Djupedal-utvalget, opposisjon og fagfolk.

– Barn og unge som utsettes for mobbing har ikke tid til å vente. Vi vet mer enn nok om hva som skal til, fastslår Giske.

Han trekker spesielt fram det beklagelige i at regjeringen har stemt ned øremerking av penger til skolehelsetjenesten og henvisningsrett for helsesøstre.

LES OGSÅ: Englebarnet ditt 
kan være en mobber