Oljefondet er fra før medeier i deler av den populære handlegaten Regent Street i London.

Får kjøpe eiendom i hele verden

En bygård på Manhattan eller et hotell i Dubai? Nå får oljefondet investere i eiendom også utenfor Europa.

Endringene i mandatet for Statens pensjonsfond – Utland, populært kalt Oljefondet, gjelder fra 1. januar 2013.

– Pensjonsfondet investerer allerede i aksjer og obligasjoner over hele verden. Vi åpner nå opp for at også investeringene i eiendom kan gjøres over hele verden. Ved å spre investeringene bidrar vi til fortsatt trygg og langsiktig forvaltning av fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Finansdepartementet har i mandatet for forvaltning av fondet fastsatt at Norges Bank skal plassere inntil 5 prosent av fondets kapital i en egen eiendomsportefølje. Investeringene vil skje over tid. Mandatet har til nå hindret Norges Bank fra å investere utenfor Europa.

Verdien av Oljefondet ligger for tiden på drøyt 3.800 milliarder kroner. Fondet er fra før medeier i deler av den kjente handlegaten Regent Street i London og flere godt plasserte eiendommer i Paris.