Far dømt til 20-års fengsel for drapet på Kapp

Faren til Oscar André Ocampo Overn (15) er i Gjøvik tingrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin sønn. Han godtar dommen.

Av Oda Ertesvåg og Dag Kjørholt

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om fengsel i 21 år for den 45 år gamle mannen og mente at han ikke skulle ha tilståelsesrabatt, men i dommen kommer det fram at tingretten mener at 20 år er nok.

I dommen er hensynet til likebehandling og forutsigbarhet tillagt en viss vekt, men tingrettsdommer Cathrine Fossen skriver at sakens alvorlighetsgrad imidlertid tilsier en forholdsvis liten reduksjon i straffen.

Dommen er enstemmig, bortsett fra at en av de meddommerne bemerker at 45-åringen burde vært undersøkt med tanke på en forvaringsdom. Mannen selv godtar dommen. Det er inngått avtale om oppreisning utenfor retten og det ble derfor ikke lagt ned påstand om erstatning/oppreisning fra bistandsadvokaten.

Seksuell omgang

Mannen er også dømt for seksuell omgang med den 15 år gamle gutten, men frikjennes for noen av overgrepene han var tiltalt for.

Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.

Det fremgår at drapet alene ligger tett opp mot lovens maksimumsstraff – fengsel i 20–21 år. Minstestraffen for den seksuelle omgangen er fengsel i tre år. Straffen bør normalt ligge på fengsel i fire år uten skjerpende eller formildende omstendigheter.

I denne saken er det skjerpende at det skjedde gjentatte overgrep og at gjerningsmannen er offerets far. Isolert sett ville dette forholdet medført mellom 4 år og 6 måneder og 5 års fengsel, heter det i dommen.

Frihetsberøvelse

45-åringen var også tiltalt for frihetsberøvelse mot kona. Hun ble overmannet og låst inne på ekteparets soverom, der ektemannen på forhånd hadde stripset igjen både dør og vindu, samt stripset fast brannstigen utvendig.

I dommen bemerkes det at straffenivået for frihetsberøvelse avhenger av en rekke omstendigheter som varighet, bruk av vold, opplevelse av hjelpeløshet og ettervirkninger.

Retten har lagt til grunn at dette forholdet alene kvalifiserer til fengsel i 1–2 år og kom til at forholdene han dømmes for samlet sett kvalifiserer til fengsel i 21 år.

I formildende retning er det, med unntak av tiltaltes uforbeholdne tilståelse, ingen ting å bemerke, heter det i dommen.