I og med Holships anke, kan det bli flere aksjoner rettet mot spedisjonsfirmaet. FOTO: DRAMMEN HAVN

Får boikotte

ARBEIDSLIV: Norsk Transportarbeiderforbunds varslede boikott av spedisjonsfirmaet Holship er lovlig, slår Drammen tingrett fast.

Varselet om boikott kom etter at Holship avviste et krav om å inngå tariffavtale med forbundet.

- Dommen er som seg hør og bør. Høyesterett har slått fast at det er anledning til å bruke boikott for å understøtte et krav om tariffavtale. Vi valgte å prøve boikottens lovlighet og har fått medhold. Det gir et bedre grunnlag for å iverksette boikotten, sier forbundets advokat, Christopher Hansteen, til NTB.

 

Les også: Havna i retten

 

Anker dommen

Holship har anket dommen, som de mener er i strid med EØS-avtalen.

- Vi mener Drammen tingrett tar feil og ikke har lagt nok vekt på EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett. Dommen vil derfor bli anket, sier Holships advokat, Nicolay Skarning, til NTB.

Norsk Transportarbeiderforbund har flere ganger tidligere truet med boikott og også tatt i bruk dette virkemiddelet for å på plass tariffavtaler i norske havner. Uten tariffavtale kan lossing og lasting av skipene i stedet bli utført av mannskapene om bord i skipene, har forbundet påpekt.

- Det kan være filippinere til 30 kroner timen, uttalte forbundsleder Roger Hansen til Dagsavisen i desember.

I Drammen toppet konflikten seg da et av skipene til det danske spedisjonsfirmaet Holship ikke bestilte lasting og lossing av arbeiderne på havna. Det endte med at havnearbeiderne aksjonerte ved å blokkere kranene skipet trengte for å losse skipet for varer.

Da tariffavtalen til NTF ikke ble godkjent av Holship og NTFs krav avvist, endte saken i retten. Saken er også klaget inn for Europarådet av Bedriftsforbundet, som mener man tvinger arbeidere til å melde seg inn i NTF for å få lov til å arbeide.

Dommen i Drammen tingrett innebærer også at Holship nå må betale NTF over en halv million kroner i saksomkostninger.

 

- Rettferdig dom

Tillitsvalgt for bryggearbeiderne, Tommy Mangrud, mener at alt annet enn seier i denne saken ville ha vært det samme som bryggearbeidernes «død».

- Det ville vært fritt fram for de fleste å ikke bruke oss, og det er klart at man da hadde vært redd for arbeidsplassen sin, sier Mangrud.

Saken har også et sikkerhetsaspekt, mener han.

- De utenlandske arbeiderne har ikke de samme forutsetningene som oss til å ivareta sikkerheten på en god måte, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

ronny.johnsen@dagsavisen.no