LOs sommerpatrulje avdekker stadig lovbrudd overfor unge arbeidstakere. Nå vil LO-sekretær Kristian Tangen at ungdom skal få HMS-opplæring på skolen for å bli bedre rustet til å møte arbeidslivet enn de er i dag. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Fant lovbrudd hos 1 av 5

Etter at LOs sommerpatrulje fant lovbrudd på én av fem arbeidsplasser, vil LO ha arbeidsmiljø og rettigheter inn på timeplanen i videregående skole.

Mandag sendte LO et brev til næringsminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Kristin Halvorsen med fire krav, utarbeidet på bakgrunn av erfaringene fra årets sommerpatrulje og de foregående 26 år. LO vil at ungdom skal stå bedre rustet til å møte arbeidslivet enn de gjør i dag.

 

Uforberedt

Hovedkravet er å få en styrket, helhetlig arbeidslivsrettet undervisning i all videregående opplæring. Dette mener de er en forutsetning for at ungdom skal kunne bruke arbeidslivets regler og muligheter.

- Vi vil ha HMS inn på timeplanen, sier LO-sekretær Kristian Tangen til Dagsavisen.

I sommer besøkte LOs sommerpatrulje 6.303 arbeidsplasser og avdekket lovbrudd ved 18 prosent av disse.

De vanligste problemstillingene og spørsmålene som behandles av LOs sommerpatrulje, omhandler arbeidskontrakt, lønn/minstelønn/tariff, diverse tillegg, overtidsbetaling, manglende lønnsutbetaling, lønnsslipp, frikort, feriepenger, sykepenger, alternativ betaling, tilkallingsvakter og opplæring.

- Mange unge vet ikke hva det vil si å komme ut i arbeidslivet. Derfor mener vi at HMS må få en større del av pensum i videregående skole. Akkurat hvordan det skal løses, har vi ikke sett på ennå, sier han.

- Dagens unge lærer mye på skolen, men de lærer for lite av hva som venter dem den dagen de er ferdige, sier Kristian Tangen.

 

Skolens ansvar

- Hvor mye opplæring i HMS skal elevene ha?

- Det bør være en grundig opplæring, svarer han.

Tangen mener at «faget» er så viktig, at det bør prioriteres. Han vil ha det inn i grunnopplæringen og at det blir et helhetlig opplegg. Kanskje vil det skyve andre fag ut. Ikke minst med tanke på at unge arbeidstakere har 50 prosent større sjansen for å bli skadd i arbeidsulykker, bør dette inn i skoleverket, sier han.

Det LO har sett gjennom 27 år med sommerpatruljen, er at unge har liten kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet. For mange blir det et sjokk den dagen de kommer ut i lønnet arbeid.

- Vi i fagbevegelsen har tatt vår del av ansvaret, og vi har møtt tusenvis av skoleelever opp gjennom årene. Men også skolen må ta ansvar, sier Tangen.

 

Rekord

I år har LOs sommerpatrulje besøkt 6.300 arbeidsplasser, og hver femte unge arbeidstaker opplever at arbeidsgiver begår lovbrudd.

De vanligste lovbruddene er mangelfull eller mangel på arbeidskontrakt.

- Syndes det med vilje eller av uvitenhet?

- Begge deler. Det er både uvitenhet og sløvhet. Enkelte ganger har vi mistanke om at det gjøres bevisst, sier Tangen.

- De aller fleste sakene blir rettet opp der og da, men noen saker trekker ut i langdrag, sier han.

I 27 år har LO holdt på med dette, og de ser en bedring.

- I starten var det nær 50 prosent lovbrudd, men de siste årene har det ligget på rundt 20 prosent. Det er fortsatt altfor mye. Så LOs gladpatrulje på sommeren er tilbake i 2013. At sommerpatruljen har en misjon er helt klart, sier LO-sekretæren.

tom.vestreng@dagsavisen.no