23 år gamle Lisa ble hektet på piller som 17-åring. Tre år senere fikk hun sitt første møte med heroin i Oslo.

Fant forelskelse i piller og heroin

RUS: De siste seks månedene av 2012 registrerte Uteseksjonen i Oslo hele 86 nye ungdommer i drift mot et utsatt og farlig miljø. Lisa er en av dem. Hun ble forelsket i rusen.

For unge rusmisbrukere er Oslo et eldorado, etter at de først har prøvd dop på hjemstedet. Og det strømmer stadig nye til.

Bare i løpet av siste halvdel av 2012 fanget Uteseksjonen opp 86 unge i aldersgruppen 18-25 år, noe som tilsvarer tre skoleklasser. Uteseksjonen har dette halvåret gitt oppfølging til 542 ungdommer. De aller fleste av disse har, eller står i fare for å utvikle et alvorlig rusproblem.

- Det er ingenting som er så lett å få tak i, i Oslo, som dop, sier 23 år gamle Lisa, som har vært misbruker siden hun var 17 år.

- Rus er et helvete, sier hun ettertrykkelig.

 

Valium

Dagsavisen møtte Lisa i går ettermiddag. Ingenting ved henne tyder på at hun gjennom flere år har vært rusmisbruker.

- Jeg har vært flink til å skjule det, sier hun.

Lisa har nettopp gjennomført et halvt års behandlingsopplegg på Gaustad, og vil så gjerne bli rusfri.

- Men jeg hadde en sprekk for ikke så lenge siden, sier hun med skyldfølelse.

Etter en vanskelig oppvekst, preget av angst og ensomhet, kom Lisa i kontakt med valium som 15-åring.

- Det ble som en forelskelse. Alle problemene ble borte med den rusen pillene ga meg, sier hun.

Som 17-åring introduserte hennes daværende kjæreste henne for rusmiljøet i hjembyen.

- Da hadde jeg allerede vært litt borti piller, og jeg var lett å lede. Samtidig som jeg ikke hadde det godt, sier hun.

Forholdet tok slutt, og hun flyttet til Oslo da hun var rundt 20. Noe som også var planen med kjæresten.

- Jeg bodde på Carl Berner, og husker at jeg dro inn til sentrum for å gjøre meg kjent i byen. Det første som skjedde var at jeg gikk på Oslo S, og ble spurt om jeg ville kjøpe piller. Noe jeg sa ja til. Og jeg kjøpte så mye rivotril jeg fikk for 200 kroner. Så begynte jeg veldig hardt på pillekjøret. Men plutselig en dag var det ikke mer piller å få tak i, og jeg hadde ingen penger. Jeg satt ved «Tiger‘n» på Oslo S, og var veldig nedfor, da en gutt på 19 år kom bort til meg, og spurte om jeg ville ha dop. «Ja, jeg vil ha piller», sa jeg, og visste ikke da at dop var sleng for heroin, sier Lisa.

«Jeg har bare heroin», sa han.

- Noe jeg ikke sa nei takk til. Jeg ble med ham ned til Spor 1, og fikk mitt første skudd. Og jeg var hektet. Heroinen tok meg vekk fra depresjonen og ensomheten. Jeg fant en venn i heroinen, sier Lisa.

- Hvordan har disse tre årene som rusmisbruker i Oslo vært?

- Det har vært mye opp og ned. Jeg har nettopp fullført et seks måneders behandlingsopplegg på Gaustad, sier Lisa.

Oppholdet kom etter at hun hadde tatt en overdose på GHB og heroin.

- Jeg har holdt meg nykter ganske lenge, men har hatt en liten sprekk etter at jeg kom ut. Et par sprøyter, men jeg har vært forsiktig, og har vært på sprøyterommet, sier Lisa, som i dag går på Subutex.

- Hvordan ble du fanget opp av Uteseksjonen?

- Jeg sto nede ved Tiger‘n, da en tidligere kontakt kom bort til meg, og spurte hvordan jeg hadde det. Jeg svarte at jeg ikke hadde det så bra. Da fortalte hun at de lette etter unge rusmisbrukere på gata, for å kunne gi dem hjelp. Da ble jeg umiddelbart skrevet inn, og de ga meg hjelp. De har gitt meg mer hjelp enn jeg egentlig har tenkt over, sier hun stille.

I dag bor Lisa i et kollektiv med noen andre jenter, som ikke har noen tilknytning til rus. Og hun har et rusfritt nettverk.

- De vet at jeg har problemer med piller, men de vet ikke hele historien. Jeg har ikke hatt lyst til å åpne meg helt ennå. Kanskje jeg forteller mer etter hvert. Håper de ikke vil dømme meg, sier hun.

For Lisa er drømmen et rusfritt liv, sammen med kjæresten.

- Jeg er usikker på hva jeg vil med livet videre. Men jeg ønsker å komme meg gjennom dagen uten å tenke på rus. Noe som fortsatt er vanskelig, sier 23-åringen.

 

Ny rapport

I dag kommer Uteseksjonen i Oslo kommune med en ny rapport, som inneholder forslag til handlingsplan med konkrete tiltak, som bedre kan ivareta denne utsatte gruppen. En gruppe som faller mellom to stoler i rusomsorgen.

Årlig har opp mot 400 personer mellom 18 og 25 år tilknytning til det tunge, åpne rusmiljøet i Oslo. Det har vært behov for mer kunnskap om denne gruppen, og Uteseksjonen har skaffet det gjennom å snakke med de unge det gjelder og fagmiljøene.

Gjennom kartleggingen fikk Uteseksjonen bekreftet arbeidshypotesen om at tilbudene ikke er rettet inn mot denne gruppen i stor nok grad.

Det er flere funn som går igjen hos de unge voksne i det åpne rusmiljøet. Mange har behov for hjelp med rusproblemer, psykisk helse og bosituasjon. Selv om det eksisterer tiltak som retter seg inn mot alle problemområdene, viser kartleggingen at de i liten grad er lagt spesifikt til rette for de unge voksne. Videre har 80 prosent i målgruppen vært på barnevernstiltak, mens kartleggingen viser at de forsvinner fra offentlige hjelpetiltak idet de når myndighetsalder. Etter hvert dukker de opp i det åpne rusmiljøet og søker hjelp i ulike lavterskeltiltak for rusavhengige.

Av dem som er med i undersøkelsen, oppgir hele tre av fire at de har bostedsadresse i Oslo. De andre oppgir at de kommer fra Akershus, fra kommunene nærmest Oslo.

tom.vestreng@dagsavisen.no

 

 

Sagt i rapporten:

«Fælt å være en som ser ung og noenlunde straight ut, og samtidig henge med junkies.»

«Deilig å være ung i rusmiljøet. - Lærerikt, lært mer på gata enn hva jeg ville lært på skolen.»

«Det er skummelt, men man får lettere hjelp når man er ung.»

«Jeg vil ikke dø, og jeg vil ikke forfalle.»

«Man må passe seg, og unngå å bli ranet, unngå å henge med feil folk, også må man passe på ryktet sitt i miljøet.»