Hjelpepleier Kathrine Forsdahl frykter større ekskludering av aleneforsørgere.

Familier settes i tidsklemme

- Rett og slett katastrofalt for arbeidsmiljøet hvis det skulle gå gjennom, sier hjelpepleier og tobarnsmor Kathrine Forsdahl om regjeringens lovforslag.

Mer overtids- og søndagsarbeid, flere midlertidige ansettelser og større frihet for arbeidsgiverne til å innføre andre turnuser enn det som er vanlig i dag. Dette kan bli konsekvensene dersom arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) forslag til ny arbeidsmiljølov går gjennom. Regjeringen ønsker særlig lengre vakter i skift og turnus i helse- og omsorgstjenestene.

For norske familier kan dette få store konsekvenser. Det vet Kathrine Forsdahl. Hun jobber i hjemmesykepleien og er plasstillitsvalg for Fagforbundet i Bydel Bjerke. Småbarnsmoren frykter konsekvensene av en eventuell lovendring.

- Vi jobber under tidspress sånn som det er nå. Selv jobber jeg allerede full uke. Skulle jeg jobbet mer, er det klart det vil gå utover familie og helse, sier Forsdahl.

- Kommer det en ny arbeidsmiljølov vil det faktisk bli luksus å dele et måltid med familien i løpet av dagen. Jeg kjenner jeg blir redd med tanke på at ting kan bli endret så drastisk. Ingen lønnsøkning kan erstatte tida jeg har med familien min. Den er det viktigste, sier hjelpepleieren.

 

Positive resultater

LO kaller i en egen utredning regjeringens endringsforslag for dårlig familiepolitikk. Hyppigere søndagsarbeid, lengre vakter for skift- og turnusarbeidere og alternative arbeidsordninger vil kunne ramme familiene, og gjøre det vanskeligere for begge partnere å jobbe, mener LO.

Stefan Heggelund (H) i Stortingets arbeids- og sosialkomité svarer med å vise til positive resultater der mer liberale turnusordninger har blitt innført.

- Det vi ser på steder der folk har fått lov til å prøve mer fleksibelt turnusarbeid, er at trivselen øker, brukertilfredsheten i helsevesenet øker, sykefraværet går ned og det skapes flere heltidsstillinger, sier Heggelund.

Mette Nord, leder av Fagforbundet, mener regjeringen med lovforslaget ikke følger opp det den har lovet.

- Dette er politikk som trekker i stikk motsatt retning av den regjeringen hevdet de ville føre. Forslaget motarbeider et inkluderende arbeidsliv. Det er klart det blir vanskelig å kombinere arbeid og familie hvis vaktene blir 12-13 timer lange og arbeidsgiver blir gitt styringsrett, mener Nord.

- En slik politikk gjør utsatte grupper veldig sårbare, spesielt aleneforsørgere, tilføyer hun.

 

- Ingen spøk

Forsdahl har selv en ektemann som hjelper til med å ta vare på barna på to og fem år. I likhet med Nord frykter hun en større ekskludering av aleneforsørgere dersom lovforslaget går gjennom.

- Min mann jobber på kontor på dagtid, så det passer bra for han å hente i barnehagen. Hvis jeg derimot var alene, ville lengre vakter gjort at jeg ikke hadde rukket barnehagen. Da hadde jeg blitt nødt til å få med venner og besteforeldre på laget for at ungene faktisk skulle kunne bli tatt vare på, sier Forsdahl.

Heggelund erkjenner at det ikke er noen spøk å jobbe turnus når man har små barn, men at nettopp dette er grunnen til at de ønsker større respekt for lokale avtaler mellom lokal arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt.

- Man går nok glipp av både fotballtreninger, -kamper og foreldremøter. Med mer respekt for lokale avtaler mellom lokale tillitsvalgte, arbeidsgiver og de som er på arbeidsplassen, vil man få større mulighet til å legge opp sin egen hverdag. Det vil kunne bil mer fleksibelt, sier Heggelund.

 

Møter motstand

Regjeringens forslag om å åpne for flere midlertidige ansettelser har blitt møtt med hard kritikk fra flere hold. Fagforbundet frykter at eksempelvis småbarnsforeldre ikke vil klare å være så fleksible som arbeidsgiver ønsker. Dermed vil de stille svakere enn før om de ønsker å få fornyet et engasjement eller få det omgjort til en fast stilling.

- Det er jo i helse- og omsorgsyrkene man i størst grad kan bli påført lange arbeidsdager, og man vil ikke være i en posisjon til å si nei. Man svekker de ansattes mulighet til å klare kombinasjonen, mener Nord.

- Dette kan igjen føre til at det blir vanskeligere å rekruttere kvalifisert helsepersonell fordi de velger seg vekk fra sektorene hvor man kan eksponeres for den slags arbeidslivsordninger, legger hun til.

 

- Usikkert arbeidsforhold

Forsdahl mener det er uheldig at lovforslaget åpner for flere midlertidige ansettelser.

- Det er jo et usikkert forhold for en arbeidstaker. Ikke får man tatt opp boliglån, og mange vil nok vegre seg for å stifte familie mens de er midlertidig ansatt. Da kan de fort velge noe annet enn turnusyrker. Det er synd, for vi trenger de hodene vi har. Eldrebølgen er allerede her, sier hun og understreker at hun trives i jobben slik den er nå.

- Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og jeg gleder meg selvfølgelig også til å komme hjem til familien - å ha den tida sammen, og bare det å spise felles middag.