Faktisk: Vi vet ikke om 70 prosent av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn

«70 prosent av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn», hevdet Ervin Kohn i Antirasistisk Senter. Det er ikke sikkert.