Faktisk: Siden 2013 har 100 nye tog passert Oslo S daglig – det skyldes også tidligere regjeringer

«Jeg bygger jo ut kollektivtilbudet, jeg. Hundre nye togavganger inn og ut av Oslo hver dag, mer nå enn i 2013», sa Jon Georg Dale (Frp). Det er delvis sant.