Faktisk.no: 30 prosent har hatt reallønnsnedgang siden 2013

Påstand: «De seks siste årene har nesten 30 prosent av lønnsmottakerne opplevd at reallønnen deres har gått ned.» Konklusjon: Faktisk helt sant.