Faktisk: Nei, rasismeparagrafen er ikke basert på hva den enkelte kan oppleve som hatefulle ytringer

«Straffelovens paragraf 185 er basert på hva den enkelte kan oppleve som hatefulle ytringer, og det (...) varierer fra person til person», sa Nina Hjerpset-Østlie. Det stemmer ikke.