Faktisk: Nei, Brundtland, Jagland og Stoltenberg ble ikke nullskatteytere

Påstand: Brundtland, Jagland og Stoltenberg flyttet til utlandet og ble nullskatteytere. Konklusjon: Faktisk helt feil.