Fakta før valget: Hva er forskjellen mellom offentlige og private barnehager?

Hva skiller egentlig private fra kommunale barnehager? Hvor mange jobber der? Hvor fornøyde er foreldrene? Og hvor mye penger stikker barnehageeierne av med?