Faginstanser som Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Riksantikvaren vil bevare Høylokka i regjeringskvartalet. FOTO: NTB SCANPIX

Faginstansene vil bevare Høyblokka

Et stort flertall av de tunge faginstansene regjeringen inviterte til høringsmøte tirsdag, går inn for å bevare Høyblokka. Men noen beslutning blir neppe tatt på denne siden av sommeren.

Det regjeringen har lovet å finne ut av før ferien, er hvor mye som skal bygges i regjeringskvartalet. Spørsmålet om riving eller bevaring av Høyblokka og Y-blokka vil trolig bli besvart senere.

– Den kommer når den kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), når NTB spør når beslutningen blir tatt.

Bevaring eller riving av disse to bygningene var det overskyggende temaet da Sanner inviterte 14 faginstanser til høringsmøte om regjeringskvartalet.

Det store flertallet av instansene, som blant annet inkluderte Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Norske landskapsarkitekters forening, Oslo Bys Vel, Riksantikvaren, Norsk Form og Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune, var klare i sin anbefaling om at Høyblokka må bevares.

Konklusjonen deres er den stikk motsatte av den som regjeringens egen konseptvalgsutredning kom fram til i fjor sommer. Den sier at alle bygningene som ble skadd av terrorbomben 22. juli 2011, bør rives.

Mange hensyn

Jan Tore Sanner tok til orde mot de mange som mener regjeringen har brukt for lang tid på å ta en avgjørelse i saken.

– Vi må være sikre på at vi tar den rette beslutningen, for det skal være en beslutning som skal stå seg i mange generasjoner fremover, sa Sanner, og listet opp alle hensyn regjeringen må ta: effektive arbeidsplasser, sikkerhet uten å lage en festning mot omverdenen, hensyn til kulturminner, verneverdier, kunst, miljø og energi, samt kostnader. Ifølge anslagene fra utrederne vil et nytt regjeringskvartal koste mellom 15 og 16 milliarder kroner.

– Jeg mener det har en verdi å ta med seg noe av det gamle inn i det nye, men det er mange avveininger, sa han.

Utsetter rivingsspørsmålet

Sanner gjentok hva regjeringen tidligere har varslet – at den tar sikte på en beslutning om «konseptuell løsning» for regjeringskvartalet før sommeren. Det betyr avgjørelser om hvor det skal bygges og hvor mye, samt beslutninger om sikkerhet, miljø, samarbeid i kvartalet, kunst og kulturmiljø og avgjørelser som er viktige for trafikantene og næringslivet.

Enkelte av tilhørerne hevet øyebrynene da Sanner understreket at det ikke er gitt at spørsmålet om riving eller bevaring blir tatt i denne runden.

– Hvordan er det mulig å ta stilling til så mange viktige spørsmål for kvartalet uten å berøre rivingsspørsmålet?

– Det er mulig, er alt Sanner vil si til NTB på vei ut fra møtet.

– Når kommer avgjørelsen om riving eller bevaring?

– Den kommer når den kommer. Vi er nødt til å være helt sikre på at vi tar rett beslutning. Samtidig har vi vært tydelige på at vi vil ta de beslutninger som er nødvendig for å holde fremdrift i prosjektet, sier han.

Høyere bygninger

Sanner sa også at regjeringen er åpen for å vurdere enda høyere bygninger enn det er lagt opp til i konseptvalgsutredningen, for å sikre at regjeringskvartalet blir stort nok også til fremtidige behov.

Regjeringen har det siste året fått på bordet både en konseptvalgutredning om nytt regjeringskvartal og en kvalitetssikring av denne utredningen. Sanner viste til at begge rapportene anbefaler at alle departementene foruten Forsvarsdepartementet bør samles i det nye regjeringskvartalet, og at utbyggingen bør skje østover fra Akersgata og Møllergata og mot Hammersborg torg.

Regjeringen har også fått en rapport fra Riksantikvaren som fastslo at både Høyblokka og Y-blokka er av høy nasjonal verdi og bør vernes. (NTB)