Fagforeninger sier nei til varslingsombud

Varslingsutvalget vil ha et eget ombud for varslingssaker. Men det vil skape mer byråkrati og kaos, advarer flere fagforeninger.

Av Stian Fyen, ANB

– Vi vil heller styrke varslingsfunksjonen i Arbeidstilsynet enn å opprette et eget varslingsombud. Vi mener det er lite hensiktsmessig og at det vil skape mer byråkrati om ulike institusjoner skal kjempe om de samme ressursene for å løse de samme oppgavene.

Det sier nestleder i YS-forbundet Parat, Vegard Einan, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Før sommeren kom det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalgetmed sin rapport om hvordan vi kan styrke rettighetene til varslere i arbeidslivet. En av anbefalingene til utvalget er å opprette et eget varslingsombud som kan bistå varslere og megle i varslingskonflikter.

Nei til ombud

Men flere fagforeninger sier nå nei til et eget, uavhengig varslingsombud. De ønsker i stedet å styrke varslerfunksjonene til Arbeidstilsynet eller opprette en varslerfunksjon hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Dersom vi oppretter parallelle organer som varslerne og partene i arbeidslivet må forholde seg til, blir det uklart og uoversiktlig. Vi vet at allerede i dag har flere offentlige organer problemer med å samarbeide, og vi tror ikke det vil forenkle noe som helst å opprette et organ som i stor grad driver med overlappende arbeid, sier Einan i Parat.

Også Nito, som organiserer ingeniører, er skeptiske. Nito-president Trond Markussen mener det mest hensiktsmessige er å legge en ny varslingsenhet inn i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Det er ikke antallet ombud som forteller hva som blir gjort, men måten det blir gjort på og hvilke rammebetingelser som ligger til grunn. Vi bør bruke ressursene til å synliggjøre hva oppgavene er, og sørge for at sakene faktisk blir fulgt opp. Det tror vi er det mest kostnadseffektive for Norge, sier Nito-president Trond Markussen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Støtter uavhengighet

Blant fagforeningene som har kjempet for et eget, uavhengig varslerombud i flere år finner vi Unio, som blant annet organiserer sykepleiere, lærere og politifolk. Unio-leder Ragnhild Lied mener det er viktig å ha varslerombudet utenfor de andre institusjonene fordi det skal være en helt uavhengig institusjon som kan bygge opp en spisskompetanse på varsling.

– Vi har jobbet for et uavhengig varslerombud i flere år, fordi vi mener det er viktig for samfunnet og arbeidslivet at det blir varslet om kritikkverdige forhold. Vi har sett altfor mange eksempler på at varslingssaker ikke blir tatt på alvor og at varslere må gå til media for å få fram sine historier, sier Lied.

Hun er skeptisk til å legge enda flere oppgaver til Arbeidstilsynet. Dessuten mener Unio at et uavhengig varslingsombud vil kunne megle bedre i konflikter mellom partene i arbeidslivet.

– Dersom vi skal bygge opp den kompetansen innad i Arbeidstilsynet, kan vi like gjerne bruke de ressursene til å bygge opp et uavhengig varslerombud. Arbeidstilsynet har andre oppgaver, og er først og fremst et tilsyn, sier Lied.

(ANB)