RASER: Leder av Fagforbundet, Mette Nord, hevder en kommunal barnehage ikke ville stengt like brått som i tilfelle med den private ­barnehagen. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Fagforbundet om oljevedtaket: - Et kvantesprang i rett retning

Fagforbundet er for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, men i Aps programkomité sier de ja til å åpne for konsekvensutredning av Nordland 6. - Det langt fra Fagforbundets standpunkt til dette, sier AUF-leder Mani Hussaini.

 

Fagforbundet, som er LOs største forbund, foreslår i sin innstilling til vårens LO-kongressen at fossile ressurser må ligge urørt og at Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned, særlig i de sårbare og verneverdige områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men i Arbeiderpartiets programkomité stemmer de likevel for å åpne for konsekvensutredning av de sørlige områdene, kjent som Nordland 6.

- Vår forslag til kongressen går på at sårbare og verneverdige områder bør vernes. Aps vedtak kommer litt i forkant av prosessen i LO, men vi har dratt vårt standpunkt inn i Aps prosess og mener vi har fått til ganske mye. Vi har fått et vedtak som utsetter konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Så skal Nordland 6 konsekvensutredes, men dette er området hvor det allerede har vært tildelinger, men ikke aktivitet siden 2001. Her er det tatt sterke forbehold slik at ikke noe av konsekvensutredningen skal komme i konflikt med natur og næring, forklarer forbundsleder Mette Nord, som sitter i Aps programkomité for Fagforbundet.

Nord kaller Ap-kompromisset for viktig og et skritt i rett retning.

En som ikke er like fornøyd, er AUF-leder Mani Hussaini.

Lang avstand

AUF er for varig vern av hele området og var eneste medlem av Aps programkomité som stemte mot kompromissforslaget. Han er skuffet over at Fagforbundet ikke sto på sitt eget vedtak om vern av hele området.

- Det er opp til Fagforbundets medlemmer å avgjøre om de er fornøyd med standpunktet lederen deres støtter. Vi registrerer at det er langt fra det Fagforbundet har som standpunkt, nemlig varig vern, til å konsekvensutrede Nordland 6. Vi registrerer også at det er flere medlemmer i sentralstyret som har gått imot egne fylkesvedtak. Jeg skulle ønske det ble vist større respekt for de vedtak som har blitt gjort på årsmøter og representantskap. Det er flere fylker som har vedtak om varig vern og nei til konsekvensutredning, sier Hussaini til Dagsavisen.

Han har ikke gitt opp kampen og vil kjempe for å få landsmøtet med på vern av hele området.

- Vi kan gå med på at dette forslaget er et skritt i riktig retning, men det er likevel langt fra godt nok. Mange fylkespartier og LO-forbund har vedtak som sier ja til varig vern og nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, men likevel står vi alene om denne dissensen. Det blir en tøff kamp frem mot landsmøtet, men vi gir ikke opp og har tro på at vi kan vinne denne saken, sier Hussaini til Dagsavisen.

Ikke åpning

På spørsmål om Fagforbundet har gått tilbake på sitt vedtak, svarer Nord slik:

- Igjennom samarbeid har vi kommet frem til dette kompromisset. Vi mener det er et kvantesprang i rett retning, sier Nord.

- Flere miljøorganisasjoner mener det å konsekvensutrede Nordland 6 vil true sårbare fiskeriområder.

- Det er snakk om en konsekvensutredning, ikke en åpning. Det må et nytt landsmøtevedtak på plass før man går med på noe sånt. I tillegg skal hele forvaltningsplanen for havområdene rulles ut i 2020, den planen vil gi et mye breiere kunnskapsgrunnlag enn en konsekvensutredning, sier Nord.

Olje-kamp i LO

Det er duket for oljekamp også på LOs kongress. Fellesforbundet, som er for konsekvensutredning og oljeboring, vil at Ap skal gå lengre enn det som nå ligger på bordet.

– Jeg er skuffet over vedtaket i Arbeiderpartiet, sier Fellesforbundets Jørn Eggum i en pressemelding.

- Vi vil gå inn i den diskusjonen. Vi har ikke forlatt vårt primærstandpunkt, men vi gå inn i prosessen og se hvor mye som er mulig å få til i et kompromiss. Men LO-kongressen er en separat prosess fra Aps landsmøte. Ap og LO er to forskjellige ting, sier Nord om det potensielle olje-kampen med Fellesforbundet på LO-kongressen.

- Er Fagforbundets forslag til LO-kongressen mer aktuelt som følge av bevegelsen i Ap?

- Det er en sak med store ytterpunkter hvor vi er på en side, mens de som vil bore etter olje i hele området står på den andre siden. Å få til dette kompromisset, hvor hele Lofoten, Vesterålen og Senja er fredet i fire år og deler av området går inn i varig vern, er viktig, sier Mette Nord.

- Håper du LO vil kopiere Ap?

- Det vil være naturlig at man tar innover seg de realitetene som ligger der, sier Nord til Dagsavisen.