Evakuerte i Jølster får flytte hjem

De som er evakuert etter jordraset i Jølster, får flytte hjem, opplyser ordfører Oddmund Klakegg.

Jeg er stolt og imponert over frivillige og sambygdinger. Det er rørende å se at mange har gjort mye, sier han til NRK.

Onsdag startet Vegvesenet opprydningen etter flere ras på E39 og mindre veier i Jølster, og i løpet av dagen satser de på at fleste veiene skal være åpne, sier avdelingsdirektør Svenn Finden til Firda.

Statsminister til Førde

Statsminister Erna Solberg (H) reiser også torsdag på et lenge planlagt besøk til Førde i Sogn og Fjordane. I Førde får Solberg en oppdatering om situasjonen i Jølster av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Statsministeren kommer ikke til å gå inn i rasområdet.

Onsdag kveld fikk statsministeren en orientering på telefon om situasjonen i raskommunen av varaordfører Jakob Andre Sandal (SV), skriver VG.

Torsdag vil også redningsmannskaper med en fjernstyrt undervannsfarkost forsøke å finne mannen som er savnet etter jordskredet. Onsdag ble det foretatt søk fra luften og fra båt etter den savnede mannen, men uten funn. Torsdag ved 12-tiden vil derfor søk under vannflaten starte.

Voldsomt ras

Far Jonny og sønnen Ole Jonny Hundvebakke bor i området hvor rasene gikk tirsdag kveld. De skjønte først ikke hva lydene kom av og gikk ut for å undersøke.

– Jeg gikk ut for å se, men hadde aldri sett for meg dette, sier Ole Jonny Hundvebakke.

De beskriver et voldsomt værskifte. 30 varmegrader og sol ble til lyn, torden og kraftige regnbyger bare på minutter. De anslår at uværet varte i flere timer. Store steinmasser og jord raste ned fjellsiden og ut over veien. Et gammelt verksted ble begravd i steinmassene, og flere trær er revet opp. Verken far eller sønn har opplevd slike ras før.

– Her går det ikke ras. Jeg har aldri sett at det har gått ras der før, sier Ole Jonny og peker mot raset over fylkesvei 451, hvor den savnede mannen skal ha blitt tatt.

Hyppigere i framtiden

Klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero er medforfatter av rapporten «Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge» for Miljødirektoratet. Til VG sier Aamaas at slike ras som i Jølster vil komme hyppigere i framtiden.

– Det ene er at nedbøren vil bli mer intens og ofte kraftigere. Som vi har sett over år vil det føre til flere og større regnflommer. Deretter er det havnivåstigning og til slutt flere jord, flom- og sørpeskred, sier Aamaas.

Forskeren sier det bare er én ting som kan hindre de nevnte konsekvensen og der kutt i de globale utslippene av klimagasser. Hvis ikke må man gjennomføre sikringstiltak i rasutsatte områder.

– Har sin pris

– Det er fornuftig å bruke mer penger på å sikre befolkningen mot ras, men vi kan altså ikke sikre alt. Norge er vilt og vakkert, men det har sin pris når vi ser hva ekstremvær har av konsekvenser, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) til VG.

Statsråden sier det kan være aktuelt å flytte folk fra områder en vet er utsatt.

– Vi måtte gjøre det på Svalbard, og det kan være aktuelt flere steder, sier hun. (NTB)