Avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo er en stor kilde til utslipp av CO2, både lokalt og nasjonalt sett. Forsøk viser at det er mulig med fangst av 90 prosent av utslippene fra anlegget, men det vil drøye før det kan skje. I beste fall kan et eventuelt anlegg for fangst og lagring av CO2 stå klart om seks år.

EUs CO2-suksess

Mens flere land i EU har mer enn halvert CO2-utslippene sine, har de økt i Norge.

 

– Dette har skjedd fordi norske politikere i mange år har vært prinsipielt imot å kutte utslippene, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Det er en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som bekrefter hvilken klimasinke Norge virkelig er.

I perioden 1990-2014 økte de norske utslippene av CO2 med 2,4 prosent. I samme periode gikk utslippene i EU ned med 24,4 prosent.

Les også: Full gass i norske utslipp

59,6 prosent kutt

Flere land har oppnådd enda større kutt enn dette. Litauen er best av alle med en reduksjon på hele 59,6 prosent. Latvia og Romania følger hakk i hæl, også de med mer enn en halvering av utslippene. Slovakia og Bulgaria er nesten like gode.

– Det er urettferdig å sammenligne disse landene med Norge, etter som de hadde en del gammeldags industri og kullkraft i etterkant av Sovjet-perioden, som de kvittet seg med, påpeker Holm.

– Men det er riktig å sammenligne oss med våre naboland og andre land som ligner på oss, tilføyer han.

Også da faller Norge håpløst gjennom. Danmark har nemlig redusert sine utslipp med 27,6 prosent, Sverige med 24,4 prosent og Finland med 17,1 prosent.

– I disse landene fører de en politikk som kutter utslippene. Norge kunne ha gjort det samme. Klimaforliket med målene fram mot 2020, kunne ha blitt gjennomført, påpeker Holm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Godtar økte utslipp

I stedet har det vært et politisk fokus på kjøp av CO2-kvoter, selv om det ikke virker, ifølge Zero-lederen.

– Vi kutter ikke utslipp ved kjøp av kvoter, vi godtar økte utslipp hos kjøperen, sier Holm.

For å finne land som har hatt en verre utvikling i utslippene av CO2 enn Norge, må vi til Spania og Portugal, ifølge den nye rapporten fra EEA. Også Kypros og Malta har økt sine utslipp av CO2, men de er likevel fortsatt mye lavere enn de norske, som nå er på nær 54 millioner tonn i året.

Selv om pilene stort sett peker klimaets vei i EU, er det to områder hvor utviklingen går i feil retning. Utslippene i forbindelse med avkjøling, som ved bruk av air conditioning-anlegg, og fra veitrafikken, har økt kraftig.

Også i Norge har utslippene fra veitrafikken økt, til tross for rekordsalg av elbiler.

Les også: – Hva er det de tenker med?

Utsatt fangst og lagring

Fredag ble det kjent at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil vente til 2022 med et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2. Det er to år senere enn det som så langt har vært målet.

– Jeg mener det er veldig mye viktigere å få til et godt prosjekt enn å haste inn i noe som ikke er ryddig, sier Lien til NTB.

– Vi er jo allerede midtveis i 2016, så 2022 er nok det beste vi kan håpe på, mener Holm.

– Men vi rekker ikke dette uten en troverdig handlingsplan for hvordan prosjektet skal realiseres i tiden framover.

Les også: – Utslipp kan ikke avgjøres lokalt