EU lover at beskyttelsestoll ikke vil ramme Norge

Statsminister Erna Solberg (H) fikk nøyaktig de forsikringene hun var ute etter da hun møtte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker

Solberg hadde én oppgave da hun besøkte Brussel tirsdag – å sikre unntak for Norge hvis EU innfører såkalt beskyttelsestoll på stål og aluminium.

Da hun møtte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker på tampen av dagen, sa han akkurat det hun hadde håpt på å høre.

– Jeg har forsikret statsministeren om at vi arbeider med en løsning for å myke opp de mulige konsekvensene dette vil kunne få for Norge, sa Juncker da de to møtte pressen sammen.

– Det vil faktisk ikke få noen konsekvenser for Norge i det hele tatt, sa han.

«Som poesi»

Lover du virkelig at det ikke vil komme noen nye tollsatser på stål og aluminium for Norge? lød det litt vantro spørsmålet fra norsk presse, som i forkant av møtet var blitt fortalt at det ikke var ventet noen avklaring allerede nå.

– Uttalelsen min var som poesi. Den taler for seg selv, svarte Juncker.

Et veldig positivt budskap, fastslo Solberg.

– Jeg mener det er veldig betryggende for alle som støtter EØS-avtalen, at det ligger en solidaritet i EØS som gjør at vi ikke innfører slike tiltak mot hverandre, sa hun.

Frykter oversvømmelse

Det EU frykter, er at utenlandske produsenter skal begynne å omdirigere varene sine til europeiske markeder fordi den nye ekstratollen på stål og aluminium i USA gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit.

EU vurderer derfor å jekke sine egne tollsatser opp for å unngå at europeiske markeder oversvømmes av billig metall fra utlandet.

Slik beskyttelsestoll vil i utgangspunktet også ramme eksport fra Norge, men nå lover Juncker altså at det ikke skal skje.

Norge har begrunnet kravet om unntak med at beskyttelsestiltak mot norsk eksport vil være i strid med prinsippet om like konkurransevilkår mellom landene som er med i EØS.

Bestevenner

Norge er «vår nærmeste venn», fastholdt Juncker, som samtidig forsikret om at Norge har EU på sin side både i handelskonflikten med USA og i de vanskelige skilsmissediskusjonene med Storbritannia.

– EUs dype og spesielle forhold til Norge skal ikke på noen som helst måte settes i fare av brexit, sa Juncker.

Det samme ble understreket av EUs president Donald Tusk da han møtte Solberg tidligere på dagen.

– Vi vet at brexit skaper usikkerhet også for EFTA-landene. Som nære partnere og venner er vi klar til å bistå dere i samtalene deres med Storbritannia og holde dere godt informert om prosessen, sa Tusk.

Samstemt om handel

Budskapet var også samstemt om de nye handelsbarrierene som USAs president Donald Trump har satt opp.

Solberg beskriver handelssituasjonen som den vanskeligste på mange år.

– Vi beklager at USA trapper opp med proteksjonistiske tiltak i handelspolitikken, sier hun.

Statsministeren reagerer spesielt på Trumps begrunnelse for de nye tollsatsene – nemlig at tollen er nødvendig fordi importen er så høy at den utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

– Vi er en nær alliert og et tett samarbeidsland. Derfor blir det veldig rart å bruke nasjonal sikkerhet som en begrunnelse.