Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil først neste uke ta stilling til om den norske grensekontrollen skal forlenges. Dagens kontroll løper til 11. mai.

EU-kommisjonen ber Norge fase ut grensekontroll

EU-kommisjonen mener Norge må fase ut den midlertidige grensekontrollen på ferjekaier i løpet av de neste seks månedene.

 

Norge er ett av i alt fem land i Schengen-området som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen. De fire andre er Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Kontrollen er blitt forlenget i flere omganger, men nå vil EU-kommisjonen sette sluttstrek.

– Dette blir den siste forlengelsen. Jeg gjentar: den siste forlengelsen, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Seks måneder

Kommisjonens anbefalinger er at alle de fem landene legger ned kontrollen i løpet av de kommende seks månedene.

– Det vi foreslår, er en gradvis utfasing av grensekontrollen, samtidig som den ordinære politikontrollen styrkes inne i landene, og spesielt i grenseområdene, sier Avramopoulos.

Den styrkede politikontrollen er ment å veie opp for grensekontrollen, men den må ikke overdrives, understreker han.

Det blir nå opp til EUs ministerråd å ta stilling til anbefalingen.

I Norge har regjeringen ikke tatt stilling til om den vil benytte seg av muligheten til en siste forlengelse. Saken ventes å komme opp i statsråd neste uke.

Kontroversiell ordning

EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som «en siste utvei», og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.

Kontrollen er politisk betent fordi den hindrer den frie flyten over grensene internt i Schengen-området.

Slovenia har protestert kraftig på den østerrikske kontrollen, mens Sverige nå har bestemt seg for å avslutte en separat ordning med ID-kontroll ved Øresund. Men svenskene går inn for å beholde grensekontrollen samme sted.

Stikkprøver

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Kontrollen utføres på stikkprøvebasis, og svært få personer nektes innreise.

Danmark sjekker ferjeankomster fra Tyskland, mens Sverige har kontroll på havner i sør og vest og på Øresundsbroen. Tyskland har kontroll langs landgrensa til Østerrike, mens Østerrike kontrollerer landgrensene mot både Ungarn og Slovenia.

Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ennå ikke har full kontroll på yttergrensene.