Etter nyttår kan halvparten av tipspengene til bartender Micke gå til staten: – Kan ikke godta dette

Administrasjonsgebyr, arbeidsgiveravgift og skatt. Det skal betales før bartenderen får resten.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Vi kan ikke sitte stille og godta dette. Vi kan ikke finne oss i alt. Nå er det stopp, sier Micke Andersson (48) til FriFagbevegelse.

Han er daglig leder på baren Underbar på Aker Brygge. Men han er også blitt aksjonist. Sammen med kollega Sander Johannesen har han fått over 11.000 medlemmer på Facebook-siden «Si nei til NY skattlegging av tips».

Fra 1. januar 2019 må nemlig arbeidsgivere innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.

Under en måned før dette gjennomføres er det stor usikkerhet knyttet til dette. Kan bedriftseierne trekke administrasjonskostnader fra tipsen? Skal arbeidsgiveravgiften trekkes av tipspengene eller blir det en ekstrakostnad for bedriften? Samme spørsmål gjelder feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetaling.

Uansett: Nå kan ikke lenger kelneren eller bartenderen bare putte pengene rett i lomma. Det må registreres og utbetalingen skal skje på lønningsdagen.

Les også: Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

Mye forsvinner

Micke Andersson er mildt sagt rasende over hele greia.

– Tips kan ikke regnes som lønn. Det er en gave vi får av kundene fordi vi yter god service. Jeg tror ikke mange vil betale tips hvis de vet hvor mye som forsvinner til statskassen. Jeg tipper dette vil bli kompensert med dyrere priser, sier Micke Andersson.

– Og prisene er dyre nok fra før, legger han til.

I verste fall mener han dette vil gå ut over rekrutteringen til bransjen, blant annet fordi en del av inntektene vil falle bort.

Andersson er ikke motstander av å betale skatt, og vil ikke lage bråk om akkurat det. Det som virkelig gjør ham forbannet er alt det andre som dette medfører.

– Det blir helt feil å betale arbeidsgiveravgift (14,1 prosent , red. anm) for tips. Det vil jo medføre en ekstrautgift for eierne, mener han og ber regjeringen utsette hele greia.

– Det er små marginer i denne bransjen fra før. Vi tjener ikke akkurat godt. Tips er for oss en slags ekstrabetaling som ingen er pålagt å gi: en fortjeneste for god service. Nå kan vi risikere at det forsvinner helt, mener Andersson.

Fellesforbundet og LO har sagt ja til dette forslaget. Det liker han dårlig.

Les også: – Når man har denne typen utmattelse, kan man våkne om morgenen og være utslitt (DA+)

LO er positiv

Forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp, har tidligere uttalt at dette er vil være mer rettferdig og gi de ansatte flere rettigheter. Da sikter han til at også tips blir regnet som en inntekt som utløser rettigheter, i form av pensjonsopptjening, sykepenger og feriepenger for de ansatte.

Reiselivsdirektør i NHO, Kristin Krohn Devold, reagerer imidlertid, selv om hun støtter prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av tipsen de får.

– Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tips i selvangivelsen. Men løsningen er ikke å behandle tips, som er en gave fra gjesten, på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, har hun uttalt til NTB.

Fellesforbundet har nå satt i gang en prosess for å få en juridisk betenkning av det hele. Blant annet er det en prinsipielt spørsmål om hvem som skal betale arbeidsgiveravgiften.

Usikkerheten har også fått stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) til å stille et skriftlig spørsmål til finansministeren.

– Tips er også i dag skattepliktig inntekt, men det er svært liten innrapportering av mottatte tipspenger. Regjeringas forslag til endrede plikter for arbeidsgiver vil helt klart pålegge arbeidsgiver økte administrative byrder, men tetter også skattehull, mener hun.

Spørsmålet hennes går på behovet for klargjøring eller endring av eventuelle lover og forskrifter.

– Det er flere arbeidsgivere som blant annet har etterlyst om det er mulig å nekte personalet å motta tips, eventuelt kontanter og også om arbeidsgiver kan trekke fra merutgiftene før innrapportering. Dersom tips skal inngå i feriepengegrunnlaget, sykelønnsordning og pensjon er det fint å få dette klarlagt og om alt lovverk og forskrifter er på plass eller hvilke endringer som må til, mener Heggø.

Les også: «Skavlan har gått på en gigantisk TV-smell»

Her er svarene

Hvem som skal få tips er et av spørsmålene som henger i lufta.

– Arbeidsgiveren har stor makt. Vedkommende kan for eksempel forby ansatte å ta imot tips, bestemme om tips skal inngå i grunnlaget for feriepenger, pensjon og sykepengegrunnlag, og hvordan tips skal fordeles blant de ansatte, forklarer finansminister Siv Jensen (Frp) i svaret til Ap-representanten.

– Det er høyst usikkert om arbeidsgiver kan ta betalt for å administrere tipspengene, og hvordan dette skal gjennomføres slik at det blir betalt inn skatt, noe som igjen har konsekvenser for feriepengegrunnlaget, legger hun til.

– Rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett er en ulovfesta lære om arbeidsgivers rett til å organisere, leie, kontrollere og fordele arbeider. Styringsretten er avgrenset ved lov, tariffavtaler og individuelle avtaler, fortsetter hun.

Høyesterett har skissert noen rammer for arbeidsgivers styringsrett når det gjelder fordeling av tips mellom servitører og annet personell. Det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å gi pålegg om fordeling av tips mellom de ansatte.

Les også: Synnøve redder liv. Når Babcock overtar luftambulansen, er jobben hun gjør 120.000 kroner mindre verdt (DA+)

Feriepenger, sykepenger og pensjon

Feriepengeopptjening avhenger av at arbeidsgiver styrer over tips.

– Grunnlaget for beregningen er regulert i ferieloven paragraf 10 første ledd: «Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret.» Det er i utgangspunktet naturlig å se på tips som arbeidsvederlag, fordi det er snakk om inntekt som arbeidstaker tar i mot i kraft av å utføre arbeid og være ansatt, mener finansministeren.

– Samtidig kan ordlyden tyde på at det bare skal regnes feriepenger av ytelser fra arbeidsgiver, og ikke ytelser mottatt fra andre. Men i alle fall der arbeidsgiver råder over tips og er den som gjør utbetalinga, antar jeg at den vil gi grunnlag for opptjening av feriepenger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Om det gir rett til sykepenger?

– Ved fastsettelse av sykepengegrunnlag skal det fra 1. januar tas hensyn til hva arbeidsgiver har rapportert til a-ordningen, som er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til Nav, SSB og Skatteetaten. Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er resultat av arbeidsakerens egen arbeidsinnsats inngår ved utregning, svarer finansministrer Siv Jensen.

Får du nå pensjonsopptjening av tipspengene? Siv Jensen viser til reglene for bonus- og provisjonsordninger. Der inngår ordningene i lønnsgrunnlaget hvis de er av «fast og varig karakter», selv om enkeltutbetalingene varierer.

– Tips vil måtte vurderes etter samme kriterier og inngår dermed trolig i lønnsgrunnlaget når man skal beregne innskudd/premie til pensjonsordningen, opplyser hun.

Les også: – For noen kan handleturen ende opp i ambulansen (DA+)