I går overleverte Avaaz 13.000 underskrifter til Miljø- og klimadepartementet. Fra venstre: Laila Matar, Vegard Skamfer, Nina Jensen og Aiko Yamashita. FOTO: HILDE UNOSEN

Et klart signal

Aktivister og klimaforkjempere er krystallklare før regjeringen skal behandle ny klimalov: Det haster.

– Folk flest er enige med oss. Det viser denne underskriftskampanjen, sier Laila Matar (29), Global Campaigner i den internasjonale aktivistgruppa Avaaz.
I går gikk høringsfristen for klimaloven ut. Forkjemperne mener en norsk klimalov vil forplikte politikere og makthavere til å gjennomføre klimagassutslippene de har lovet og forpliktet seg til.

Underskriftskampanje

Sammen med WWF Norge har nå Avaaz samlet over 13.000 underskrifter for klimaloven, som de i går overrakte til Klima- og miljødepartementet. Miljøorganisasjonene er tydelige på at en klimalov er et helt nødvendig verktøy for å nå utslippsmålene vi har satt oss.
– Vi har hatt klimapolitikk siden 1990. Resultatet er at utslippene bare har gått opp. Utfordringene er at man ikke har noe effektivt styringsverktøy for å få utslippene til å gå ned. Derfor trenger vi en klimalov, sier WWF-leder Nina Jensen.

Flaut for Norge

Fra før har flere land, som Danmark og Storbritannia, allerede en klimalov som forplikter politikerne. Matar i Avaaz mener det er på høy tid at Norge følger etter.
– Det flaut at Norge som har en internasjonal lederrolle i klimaspørsmålet selv ikke er en pioner til å få til et lovverk som faktisk bidrar til å få ned klimagassutslippene. Så vi må lære av andre, samtidig som vi selv har en jobb å gjøre, sier hun.
Samtidig finnes det motstand mot en eventuell norsk klimalov. Enkelte mener at nasjonale og internasjonale forpliktelser er nok, og at en klimalov ikke er et mer effektivt virkemiddel for å faktisk få redusert klimagassutslippene. Det er ikke Jensen i WWF enig i.
– Det vi foreslår med en klimalov er at man omsetter målene til delmål. Da får du årlige karbonbudsjetter som peker i retning av de utslippskuttene man skal ta. Det betyr at man hvert eneste år vet hva man må forholde seg til, og hvor mye som faktisk skal kuttes. Og det kan måles innenfor hver enkelt sektor hvordan dette er blitt fulgt opp, sier hun.

Store forventninger

Nå venter Avaaz og WWF i spenning mens Klima- og miljødepartementet går gjennom høringssvarene.
– Nå har regjeringen hatt en åpen høring. Det er flott, og nå bør de lytte til den overveldende responsen, som tydelig sier at vi vil ha en klimalov, sier Matar.
Medaktivist Aiko Yamashita (33) stemmer i.  
– Vi er et lite land med en liten befolkning, men sammenligner du oss med andre land har vi mange muligheter til å påvirke situasjonen, sier hun.