MÅ FLYTTE: Romfolket får ikke være noen steder, og må i løpet av helgen ut fra leieren på Årvoll. FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

Et forfulgt og hatet folk

Gjennom generasjoner har romfolket vært hatet og forfulgt over hele Europa, også i Norge. - De utsettes for diskriminering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Nylig ble en rapport om antisemittisme i Norge lagt fram, og den viser klart nordmenns holdninger.

 

Høyt på lista

Av de vi liker minst, kommer muslimer, somaliere og romfolk høyest opp på lista.

- Det som overrasker oss så mye i den undersøkelsen er at romfolket kom så mye dårligere ut enn andre grupper. I alle kategorier, som hvor nært vil du ha dem, kom rom dårligst ut, sier forsker Øyvind Kopperud til Dagsavisen.

- Vi har tenkt på hvor dette hatet kommer fra og vet mye om årsakene, sier Maria Rossvoll, som sammen med Kopperud har laget rapporten.

- Hvorfor denne gruppen blir så marginalisert og utstøtt er historisk betinget. Romfolket er nomader, og det fins mange religiøse, historiske og sosiale forklaringer. Men det har oppstått mange myter som man ikke har greid å knuse. Det fins ingen sterke organisasjoner som står opp for romfolket, og sier «hei, vi er ikke parasitter», sier Rossvoll.

I går besøkte barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV), Holocaust-senteret (HL-senteret) i Villa Grande på Bygdøy.

- Hvorfor er vi så negative til romfolket?

- Det har vi lang historie for å være, noe vi deler med resten av Europa. Det til tross for at romfolket er den største minoriteten i Europa i dag. Jeg tror det henger sammen med manglende kunnskap om romkultur og den diskrimineringen som romfolket utsettes for. Diskrimineringen har ført til enorm fattigdom og 90 prosent av romfolket i Europa lever under fattigdomsgrensa. Det er stor sosial nød, og de har et lavt utdanningsnivå, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

 

Trakassering

- Fattigdom fører med seg veldig mye problemer. Hvis du er sterkt diskriminert, og ikke får tilgang til arbeidsmarkedet, ikke får tilgang til utdanning, men bare blir utsatt for jaging og trakassering, har du heller ikke mulighet til å forsørge seg, og man kan bli drevet til tigging og tyveri, sier hun.

Romfolket har vært i Norge i mange år, men først nå er det blitt en stor debatt rundt det. I sommer er de drevet fra skanse til skanse, de er blitt trakassert, og ingen vil ha dem som nabo. Nå må de også flytte fra leieren på Årvoll. De skulle vært ute i går, men har fått forlenget fristen til over helgen.

- Er dette nå blitt et problem vi ikke har vært forberedt på?

- Det vet jeg vel egentlig ikke, men jeg mener i hvert fall at de som har ivret mest for fri bevegelse, og deltakelse i Schengen og EØS har all grunn til å være forberedt på det. Det skal ikke være slik at kun velbemidlede mennesker skal kunne flytte på seg når man har et slikt system. Vi må jobbe på flere hold, lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å finne løsninger, sier statsråden.

 

Lite synlige

- Romfolket har vært i Norge i mange år, noe jeg tror ikke alle er klar over. Og de er en nasjonal minoritet. Vi har en forpliktelse overfor romfolk, som vi har overfor jøder og samer, legger hun til.

- Er romfolket vår tids jøder?

- Jeg tror det er grunnlag for å si det. Men samtidig er det litt unyansert. De har vært vår tids jøder hele veien, men mye mindre synlige. Når vi går til historiebøkene, var det lite fokus på den behandlingen som sigøynerne fikk, sier Thorkildsen.

 

Forbød opphold

I 1927 fikk Norge en lov som forbød sigøynere opphold i Norge. En lov som varte til 1956. Den nektet folk med norsk pass tilflukt i Norge, da Hitler etablerte seg i Tyskland.

- 68 romfolk i Norge ble sendt til konsentrasjonsleir, sier hun.

- Vi må se på tiltak som gjør at romfolk får en bedre levestandard og bedre muligheter til selvforsørgelse, sier statsråden, og ber Oslo kommune lære av hvordan de har gjort det i Trondheim.

Natasha Bielenberg er selv rom fra Russland og er norsk representant for International Romani Union i Norge. Hun har bodd i Norge i 43 år, og har i samarbeid med HL-senteret og Maria Rossvoll gitt ut et hefte om diskriminering av rom i Norge.

- Vi er alltid blitt trakassert og diskriminert. Men det som sjokkerer meg er at vanlige folk kommer med så mange uttalelser og så mye skittkasting. Det er stor manglende kunnskap om romfolket. Det skremmer meg, for jeg er rom selv, og tar det personlig, sier hun.

Bielenberg mener at de ikke er kommet hit for å bosette seg, men for å tjene noen kroner.

- De er ikke her for moro skyld. De er her fordi de er i en håpløs situasjon i hjemlandet. Jeg synes de skal bo som nordmenn når de er her, og ikke som undermennesker, sier hun.