Marianne Marthinsen (Ap). FOTO: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

– Et budsjett for økte forskjeller

STATSBUDSJETTET 2015: Regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for økte forskjeller, mener Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

– Regjeringen prioriterer usosiale skattekutt framfor investeringer for framtiden, sa Marthinsen som første taler etter at finansminister Siv Jensen (Frp) hadde holdt sin finanstale onsdag.

Marthinsen mener regjeringens forslag til budsjett for 2015 klart vil gi et mindre rettferdig Norge, der de som har mest, vil få mer.

– Halvparten av formuesskattelettelsen går til den rikeste prosenten av innbyggerne i Norge, mener hun og sier det virker som om finansministeren har en annen og unorsk forståelse av hva god fordeling er.

– Regjeringens soleklart største satsing i budsjettet er store skattekutt der det aller meste går til dem som allerede har ganske velfylte lommebøker.

– Skattekuttene følger en kjent oppskrift: De vil gi altfor mye til altfor få. Folk flest blir avspist med noen få kroner dagen, mens de få som er aller rikest, vil få titusener av kroner mer hver dag. Regjeringen skriver selv at skattekuttene ikke har noen dynamisk effekt på økonomien, sier Marthinsen.

Hun hevder at dersom budsjettet vedtas, vil det føre til kutt i viktige kommunale og fylkeskommunale tjenester.

Også Ap kritiserer regjeringen for ikke å følge «de store ordene fra trontalen med å fremme forslag om et grønt skifte».

– I stedet vil regjeringen stimulere biltrafikken. Det er å ta Norge i feil retning i en tid hvor verden må samle seg om tiltak som monner for å redde klimaet, påpeker Marthinsen.

Hun peker også på at ved å heve grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet fra 200 til 500 kroner med et pennestrøk, settes flere tusen arbeidsplasser i fare. (NTB)

 

Støre ønsker seg skattekuttmilliarder til kollektivsatsing

Milliardene regjeringen setter av til kutt i formuesskatt, burde heller blitt brukt til en skikkelig kollektivsatsing i byene, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre roser regjeringen for det han mener er en «ordentlig jernbanesatsing» i forslaget til statsbudsjett.

– Men vi må ta kollektivsatsingen inn i byene, og jeg tror vi må begynne med det nå. Hvis vi bruker bare de 4-5 milliardene som skal gå til kutt i formuesskatt, så kunne det blitt en skikkelig impuls der, sier Støre til TV 2.

Ap-lederen er også bekymret for kommuneøkonomien i budsjettforslaget og peker på at kommuner rundt i landet planlegger dype kutt som vil merkes.

– Kommunene opplever svikt i skatteinntekter. Det mener vi staten burde kompensert, sier Støre etter at finansminister Siv Jensen (Frp) la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Det er Venstre og KrF som nå skal forhandle om budsjettet.

– Men vi kommer til å synliggjøre at det finnes andre flertall, så får vi håpe de lar seg inspirere av det, sier Støre. (NTB)

 

KrF: Den sosiale profilen skurrer

Kristelig Folkeparti (KrF) mener det er mye godt i regjeringens budsjettforslag, men stiller seg undrende til den sosiale profilen hvor rike får skattelette mens de fattige får mindre.

Partiets nestleder Hans Olav Syversen sa fra Stortingets talerstol at det var mye godt i budsjettforslaget og trakk fram forhold som rusfeltet, helsevesenet, satsingen på samferdsel og styrking av justissektoren. Men Syversen som også er leder av Stortingets finanskomité, er kritisk regjeringens prioriteringer.

– Vi er opptatt av den sosiale profilen. Det skurrer litt for meg at man tar solide kutt i toppen, og når man reduserer dem som er uføre med barn, sa Syversen.

Han kritiserer også miljøsatsingen i budsjettet og sier at regjeringen med sine samarbeidspartnere har en jobb å gjøre på dette feltet før det blir enighet. Likevel ser Syversen fram til å gå i forhandlinger med regjeringen for å lage et flertall om forslaget.

– Vi ser fram til viktige forhandlinger, jeg tror ikke de blir lette, men vi går til forhandlingene for å nå et resultat, sa Syversen. (NTB)

 

– Kjempefest for de aller rikeste

Regjeringens forslag til statsbudsjett er et målrettet angrep på samfunnets svakeste og en storstilt subsidiering av en kjempefest for de rikeste, mener SVs Snorre Valen.

Valen viser til at regjeringen vil fjerne barnetillegget for uføretrygdede, samtidig som rike får millioner i skattelettelser. Regjeringens budsjettforslag preges av moralisme, mener han.

– Budsjettet er en pekefinger fra velstående politikere som sier at om du er syk eller har mista jobben, så kan du takke deg selv. Det er stygt å se på. Finansministeren sier at hun har gått svanger med det her statsbudsjettet i ni måneder. Det viser seg å være et statsbudsjett som bare en mor kan elske, sier SVs finanspolitiske talsperson.

Valen mener budsjettet ikke gir noe til miljø eller likestilling.

– Statsbudsjettet er et målrettet angrep på de aller fattigste barna og en storstilt subsidiering av en kjempefest for de rikeste. Det gir skattekutt til dem som har aller mest. Og vanlige folk får skattekutt som ikke engang samsvarer med økningen i barnehageprisene, sier han.

 

Les også: Regjeringen bruker mer oljepenger

 

Høyre: Et budsjett for flere arbeidsplasser og mer velferd

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil stimulere til at bedriftseiere investerer mer i Norge, hvilket vil skape flere arbeidsplasser og mer velferd for fremtiden, mener Høyres Svein Flåtten.

– Det skal lønne seg å jobbe, men da må det skapes flere arbeidsplasser. Vi må ha et skattesystem om gjør at norske eiere investerer mer i Norge og som sånn bidrar til å skape arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, sa Høyres finanspolitiske talsmann i kommentarrunden etter Siv Jensens finanstale i Stortinget.

Budsjettet den blåblå regjeringen foreslår, er helt i tråd med løftene partiene har kommet med i sine programmer, valgkampen og i forhandlingene på Sundvolden og Nydalen med KrF og Venstre, mener Flåtten.

– Og vi bruker oljepengene slik de er ment å brukes: til investeringer, kunnskap, infrastruktur – og ikke minst vekstfremmende skattelettelser, sa han. (NTB)

 

Frp: – Vil lytte til KrF og Venstres ønsker og krav

Opposisjonens misnøye er en bekreftelse på at regjeringen er på riktig vei i forslaget til statsbudsjett, påpeker Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter.

– Vi er lyttende til hva KrF og Venstre ønsker seg, og vi vil se positivt på de ønsker og krav som kommer fra dem, forsikrer Hagesæter i Stortinget om budsjettforhandlingene som venter med regjeringens to støttepartier.

Han understreker at det ikke er noen skuffelse for regjeringen at opposisjonen er skuffet.

– Det er tvert imot en bekreftelse på at vi er på rett vei, for vi har staket ut en annen retning enn de rødgrønne som styrte i åtte år, sier Hagesæter.

– De rødgrønne økte skatter og avgifter, denne regjeringen reduserer dem for å trygge norske arbeidsplasser og styrke konkurransekraften. Det er fordi vi mener folk flest er bedre til å disponere egne penger enn politikere er til å disponere andres penger, sier Frp-politikeren.

– Det er ingen tvil om at dette budsjettet er et ektefødt barn – her leverer regjeringen på område etter område, mener Hagesæter. (NTB)

 

– Smartere bompenger er Frps nye motto

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var langt fra fornøyd med regjeringens foreslåtte statsbudsjett som han mener favoriserer dem som har mest. Han er også forundret over Frps nye bompengepolitikk.

– I fjor sa Frp at det er smart å fjerne bompenger. I år er politikken til Frp: «vi skal kreve inn bompenger smartere». Jeg tror ikke det var det folk stemte på, men det er det de har fått: Smartere bompengeinnkreving – Frps nye valgmotto, sa Trygve Slagsvold Vedum lattermildt i sin replikk til finansminister Siv Jensens finanstale i Stortinget onsdag.

Vedum gjorde det klart at regjeringen etter Senterpartiets syn skuffer på en rekke områder. Han åpnet med å gratulere statsminister Erna Solberg (H) med å prioritere det han mener er partiets kjernevelgere.

– Vinneren er dem som bor i de største husene i de beste bydelene, sa Vedum.

Han mener budsjettet viser en skattepolitikk som ikke er for folk flest og folk fra hele landet. Han peker også på en rekke områder der regjeringen vil gjøre det vanskeligere for dem som fra før sliter, blant annet når det gjelder kutt i dagpenger.

Han er også sterkt kritisk til det som står Sp ekstra nært, nemlig distriktspolitikken. Vedum mener blant annet at regjeringen kutter i distriktspolitiske virkemidler som har vært en klar suksess for å skape nye arbeidsplasser.

Slagsvold Vedum mener den største taperen er Distrikts-Norge.

– I høst må kommunestyrer i hele landet sette seg ned og bestemme hvilke sykehjemsplasser de skal kutte, hvilke skoler som skal få færre lærerressurser og hvilke renholdere som skal miste jobben sin. Pengene som burde ha vært brukt til å gi velferd til alle, har regjeringen brukt opp på skattekutt til de rikeste, mener han. (NTB)

 

Venstre varsler grønnvasking av budsjettet

En ren provokasjon, mener Venstre om regjeringens kutt i grønne avgifter. Støttepartiet varsler vanskelige forhandlinger om regjeringens budsjettforslag.

– Klimaprofilen i budsjettet må styrkes betydelig. Det betyr å rette opp kutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Det er ingen spor av grønt skatteskifte i budsjettet regjeringen foreslår, påpeker han.

– I stedet kutter de grønne avgifter med rundt en milliard kroner. Det er en ren provokasjon, når vi vet at høyere pris på forurensing kombinert med lavere skatt på bedrifter og arbeid er en del av løsningen på klimaproblemet. Det blir en hovedoppgave for Venstre å få inn i budsjettet, sier Breivik

Regjeringen har ikke fulgt opp fjorårets budsjettavtale om innføring av skattefradrag for enøktiltak og fjerning av moms på leasing av elbil, slår Breivik fast.

Han hevdet at han måtte legge bånd på følelsene sine i debatten med finansministeren.

– Skuffende er et litt utslitt uttrykk i en slik sammenheng, så for ikke å ta for hardt i i min nåværende indre følelsesmessige tilstand, skal jeg nøye meg med å si at det budsjettet Venstre kommer til å stemme for til slutt, har en helt annen klimaprofil, sa han. (NTB)

 

NHO: Viktig å se på pengene som skal tjenes

NHO skulle gjerne sett et enda større kutt i formuesskatten enn hva finansminister Siv Jensen (Frp) vil gå inn for i statsbudsjettet.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sier hun er fornøyd med regjeringens kutt i formuesskatt og sier statsbudsjettet også handler om inntektene i statskassen.

– På en dag som denne snakker alle om pengene som skal brukes, men det er ganske viktig at noen også snakker om pengene som skal tjenes. Da er det to ting som gjelder og det ene er å holde flest mulig i arbeid. Det andre er at bedriftene skal greie å konkurrere i markedene, sier Skogen Lund.

Hun sier NHO er fornøyd med kuttene i formuesskatten, men legger til at hun gjerne skulle sett at de var enda større. (NTB)

 

Les også: Kort fra statsbudsjettet

 

– Et budsjett gjennomtrukket av olje

Regjeringens forslag til statsbudsjett er gjennomtrukket av olje, mener Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

– I dette statsbudsjettet tar Erna Solberg små skritt i retning av det grønne skiftet, men det er ikke godt nok, slår Hansson fast om Høyre-statsministerens forslag til budsjett for neste år.

– Dette er et forbruks- og utslippsfremmende budsjett, gjennomtrukket av olje, mener han.

Stortingsrepresentanten mener budsjettet bidrar til å forlenge oljevirksomheten utover det som er økonomisk og klimamessig forsvarlig.

– Dette er strid med det Erna selv sier «at behovet for handling er akutt». For de 8,1 milliardene regjeringen har varslet i skattekutt, kunne Solberg etablert havvind som et nytt industrieventyr i Norge, sier Hansson. (NTB)

 

- Litt mer lureri enn realitet

Regjeringen vil øke maksprisen i barnehagene for å redusere prisen for dem som har dårligst råd.

– Dette er litt mer lureri enn realitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

En konsekvens av regjeringens prioritering vil innebære at prisene i barnehagene vil øke for de aller fleste, slik at de husholdningene som har inntekter under 400.000 kroner, får lavere pris.

– Målsettingen om å gjøre barnehagene billigere for dem som har dårlig råd, er en god tanke, men da må de mene det også og ikke bare omprioritere, som regjeringen gjør nå, sier Vedum i en kommentar til statsbudsjettet.

Kritikken støttes av Arbeiderpartiets Arild Grande, som mener regjeringens forslag ikke er godt.

– Vi mener det er viktig å redusere prisen i barnehagene for alle, for vi vet det er noe folk er opptatt av. Det er dårlig politikk at det er småbarnsforeldrene som skal betale regjeringens løfter, sier Grande. (NTB)