Avvikles: Sjøheimevernet består av rundt 2000 soldater som har hatt som hovedoppgave å beskytte landobjekter langs kysten, sikre Nato-forsterkninger og drive generell maritim overvåking og kontroll av kystsonen. FOTO: FORSVARET

– Et avtalebrudd

Nedleggingen av Sjøheimevernet i 2017 er stikk i strid med regjeringens budsjettavtale med KrF og Venstre. Alvorlig, sier Trine Skei Grande.

Av Jens Marius Sæther og Marie Melgård

Fredag skrev Dagsavisen om kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen som rettet knallhard kritikk mot nedleggelsen av Sjøheimevernet (SHV). All trening er nå stanset og utstyr og materiell blir innlevert i løpet av våren.

Det får Venstre-leder Trine Skei Grande til å reagere kraftig.

– Dette er alvorlig, og ikke i tråd med vår budsjettavtale med regjeringen, sier Grande, som nå vil innkalle forsvarsminister Ine Søreide Eriksen til et møte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Budsjettavtale

I forliket om langtidsplanen for forsvaret (LTP) ble Høyre, Frp og Arbeiderpartiet enige om en kraftig nedskalering av Heimevernet og nedleggelse av Sjøheimevernet. Men i budsjettavtalen mellom regjeringen, Venstre og KrF, kjempet sentrumspartiene inn at Sjøheimevernet skulle tilføres 10 millioner kroner til øvelser, slik at SHV også skulle videreføres ut 2017.

En forutsetning for at Venstre godtok avtalen om forsvarsbudsjettet, var at Heimevernet og Sjøheimevernet ikke skulle svekkes før landmaktutredningen var ferdig til høsten. Ifølge regjeringen skal denne utredningen «vurdere ulike konseptuelle alternativer og kapasiteter som sikrer at landmakten har den innretning som er nødvendig, og at midlene brukes slik at de gir mest mulig operativ evne».

– I budsjettet fikk vi igjennom at vi skulle trykke på pauseknappen for nedleggelse av Sjøheimevernet slik at vi skulle ha en sjanse til å ta en omkamp om dette etter valget i september. Nå forsøker de å nekte oss den muligheten, sier en oppgitt Grande.

– Er Venstre ført bak lyset?

– Hvordan kan man lage en budsjettenighet om at noe skal videreføres i 2017 og så sette i gang nedleggelsene 1. januar? Hvis det var planen hele tida, kunne regjeringen like gjerne laget budsjettavtale med Ap, sier Grande til Dagsavisen.

Les også: Sjøheimevernet er under avvikling

Haster veldig

Ifølge kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen må politikerne komme veldig raskt på banen hvis de skal redde Sjøheimevernet.

– Til nyttår vil det ikke lenger være noen å mobilisere. Da er det ingen som kan erstatte oss. Hvis politikerne skulle ombestemme seg etter avviklingen, vil det ta mange år å få Sjøheimevernet opp å stå, uttalte Jacobsen i gårsdagens avis.

Det koster rundt 80 millioner kroner i året å drifte Sjøheimevernet. SHV har hatt som hovedoppgave å beskytte viktige landobjekter langs kysten i samarbeid med Landheimevernet, sikre Nato-forsterkninger som kommer inn sjøveien og drive generell maritim overvåking og kontroll av kystsonen. Jacobsen mener politikernes beslutning er uforståelig ut fra et faglig ståsted og at nedleggelsen vil få store konsekvenser. Han understreket at Marinen og Kystvakten ikke har ressurser til å ta over oppgavene som Sjøheimevernet har hatt, og at det ikke finnes noe realistisk og like kostnadseffektivt alternativ til SHV.

– Nasjonen mister kontrollen over store deler av kystsonen i krise og krig. Vår evne til å hevde suverenitet i norsk kystsone blir sterkt svekket.

– Forkastelig

Senterpartiet protesterte kraftig mot kuttene i Heimevernet og nedleggelsen av Sjøheimevernet da Stortinget behandlet langtidsplanen for forsvaret. Nå varsler Liv Signe Navarsete omkamp.

– Vi kommer til å fremme et forslag i Stortinget i begynnelsen av neste uke der vi ber om at nedskaleringen av Heimevernet og avviklingen av Sjøheimevernet legges på is til landmaktutredningen er behandlet i Stortinget. Det går ikke an å starte denne prosessen før man vet hva som blir konklusjonen i utredningen, sier Navarsete til Dagsavisen.

Navarsete beskriver beslutningen om å legge ned Sjøheimevernet som «forkastelig».

– Senterpartiet hadde en helt annen innstilling, men saken ble i liten grad diskutert. Vi som bor langs kysten vet hvor mange objekter som skal sikres. Skulle det oppstå en situasjon der vi trenger å ta imot allierte styrker, trenger vi både Sjøheimevernet og et sterkt Heimevern. Sjøheimevernet spiller også en viktig rolle når kriser og katastrofer oppstår. At det bare ble satt en svart strek over det viktige oppdraget som Sjøheimevernet har hatt, synes jeg er uforståelig og helt forkastelig.