ESA gir klarsignal til norsk karbonfangstprosjekt

Efta-tilsynet Esa sier ja til at det norske prosjektet for karbonfangst og -lagring kan motta over 20 milliarder kroner i statsstøtte.

– Dette er den største enkelttildelingen av statsstøtte Esa har godkjent, skriver Esa i en pressemelding.

Godkjenningen baner vei for prosjektet Northern Lights, som Equinor, Shell og Total står bak. Planen er å frakte CO2 som slippes ut fra sementfabrikken Norcem i Brevik i Telemark og avfallsforbrenningsanlegget Fortum Varme i Oslo ut i Nordsjøen og lagre det dypt under havbunnen. Teknologien kalles ofte for CCS (carbon capture and storage).

– Å verne om miljøet står høyt på den europeiske dagsordenen, og Esa er glad for å samarbeide med Norge og EU-kommisjonen om å nå dette viktige målet, sier president Bente Angell-Hansen i Esa.

Har ikke bestemt seg

CO2-lagringsanlegget kan bli det første i sitt slag som ferdigstilles i Europa. Esa har godkjent at regjeringen kan støtte prosjektet med opptil 22,2 milliarder kroner og skriver at dette vil utgjøre 80 prosent av den totale budsjettrammen til utbygging og drift i ti år.

Den norske regjeringen har ennå ikke besluttet om de vil satse på prosjektet, men nå er det altså ingen kjente EØS-hindringer i veien.

I slutten av juni mottok regjeringen en rapport som konkluderte med at «det kan være best» å skrote ett av de to fangstprosjektene som inngår i Northern Lights. Statens kostnad kan da presses ned til 13,9 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Konsulentselskapene bak rapporten mener at det da er sementfabrikken i Telemark som kommer best ut, og at det er bedre å satse på den framfor avfallsanlegget i Oslo, som har en høyere prislapp.

– Avgjørelse i oktober

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at planen er å ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, som legges fram i oktober.

Hun er glad for at godkjenningen fra ESA nå er på plass.

– Vi har hatt konstruktive forhandlinger med industriaktørene, og vi har funnet gode løsninger på problemstillinger som ingen andre har løst før oss. Parallelt har vi hatt dialog med ESA for å sikre at løsningene er innenfor statsstøttereglene, sier Bru i en pressemelding.

Statsråden sendte i mai brev til Norcem og Fortum der hun oppfordret begge til også å søke om pengestøtte hos EU, i tilfelle regjeringen bare går videre med ett av fangstanleggene.

Både LO, NHO og andre grupper har bedt regjeringen om å se bort fra anbefalingene i konsulentrapporten og gå for full utbygging av begge anleggene for CO2-fangst.

– Å være pioner koster penger. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billigere etter hvert, sa forbundsleder Stein Lier- Hansen i Norsk Industri i juni.

NHO viste samtidig til at innsatsen vil kunne gi tusenvis av arbeidsplasser og at den årlige prisen vil være mellom 1,5 og 2 milliarder kroner.

Fakta om CO2-lagringsanlegget Northern Lights:

• Equinor, Shell og Total kunngjorde fredag 15. mai at de har besluttet å investere i CO2-lagringsanlegget Northern Lights.

• Northern Lights-prosjektet er del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS).

• Prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar 2.500 meter under havbunnen i den nordlige delen av Nordsjøen.

• Prosjektet vil kunne lagre CO2 fra både norsk og europeisk industri.

• I første fase vil prosjektet kunne lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig, og opp til 40 millioner tonn CO2 totalt.

• Prislappen for første fase er anslått til 6,9 milliarder kroner.

• Det har en planlagt driftstid på 25 år.

• Anlegget er planlagt å kunne starte driften i 2024.

• Mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Det skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og Oseberg A-plattformen.

• Videre framdrift med prosjektet er avhengig av investeringsbeslutning fra Olje- og energidepartementet. Beslutningen er ventet i løpet av året.

• Prosjektet fikk fredag godkjenning av Efta-tilsynet Esa.