Esa åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen

Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse og har innledet en formell sak mot Norge.

NTB-Fredrik Ljone Holst og Bibiana Piene

Saken gjelder Norges krav om opphold i landet for å kunne motta enkelte trygdeytelser, som sykepenger. I oktober i fjor innrømmet Norge å ha brukt EØS-reglene feil ved å begrense den frie bevegelsen til mottakere av tre typer sykepenger, skriver Esa onsdag.

Les også: Aksjonsleder etterlyser at noen holdes ansvarlig

Ønsker dialog

Tilsynet har sendt et formelt brev som er første steg i en sak om traktatbrudd. Norske myndigheter har to måneder på seg til å legge fram sitt syn, før Esa beslutter om de skal gå videre.

– Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) er innstilt på dialog.

Les også: Ofre for trygdeskandalen kan kreve millioner i erstatning

Enige om mye

– Vi har nettopp fått brevet og skal få lest det skikkelig og ha en dialog med Esa, sier han til NTB kort tid etter at nyheten ble kjent onsdag. Han synes ikke det er pinlig at det er innledet en formell sak mot Norge.

– Nei, vi har hatt en tett dialog hele veien og er glad for de avklaringene vi kan få fra Esa og fra Efta-domstolen.

Asheim legger til at Norge er enig i at mye av praksisen som ligger til grunn for saken, har vært feil, men sier det også er ting de er uenige i. Han forsvarer også at praksisen har fortsatt tross kritikken.

– Kjernen til uenigheten der er aktivitetskravet til de som går på ulike ytelser. Da er det et spørsmål hvor lett det lar seg gjøre i utlandet eller ikke, sier statsråden.

Les også: Interne Nav-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år

Saker gjenopptas

Navs feilpraksis førte til at minst 86 personer ble dømt for trygdesvindel. To av sakene er avgjort med henholdsvis påtaleunnlatelse og henleggelse, opplyser Riksadvokaten til NTB. I tillegg har flere tusen feilaktig fått krav om tilbakebetaling fra Nav og avslag på sine trygdesøknader.

Så langt er 23 saker med rettskraftig dom sendt videre fra Riksadvokaten til Gjenopptakelseskommisjonen, som til nå har besluttet at 17 av sakene skal gjenåpnes.

Ser tilbake til 1994

Innrømmelsen i fjor høst gjaldt trygdedirektivet fra 2012, men både EU-kommisjonen og utvalget som gransket Nav, mener feilpraksisen strekker seg lenger tilbake i tid.

Forrige måned skrev Rett24 at EU-kommisjonen mener Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Også granskingsutvalget mente det var grunn til å gå gjennom praksisen før 2012. I et innlegg til Efta-domstolen står Norge på sin side fast på at det går et vesentlig skille nettopp i 2012.

Esa sier der er åpnet en ny sak for å undersøke om det er gjort tiltak mot enkeltpersoner tilbake til 1994. I den saken har de sendt brev og bedt norske myndigheter om mer informasjon. (NTB)

Fakta om trygdeskandalen

* I oktober i fjor ble det offentlig kjent at Nav har feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012 som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

* Både Eftas kontrollorgan Esa og et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har slått fast at reglene har blitt praktisert feil, og at kravet om opphold i Norge for å motta de aktuelle trygdeytelsene er i strid med EØS-avtalen.

* Granskingsutvalget mener også at praksis før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS. Også EU-kommisjonen mener feilen strekker seg tilbake til 1994. Regjeringen har så langt fastholdt at det går et tidsskille i 2012.

* Riksadvokaten anslår at siden 2012 kan minst 85 personer være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. Ingen er så langt blitt frikjent.

* Behandlingen av saker som gjelder før 1. juni 2012, er satt på vent inntil det foreligger en uttalelse fra Efta-domstolen. Høyesterett har bedt Efta om svar på i alt 16 spørsmål.

* Nav anslår at om lag 4.000 personer kan være rammet av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2.300 personer fått omgjort urettmessige vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse. Rundt 120 millioner kroner er tilbakebetalt eller brukt til å slette gjeld. Til nyttår skal alle sakene være ferdigbehandlet.

* Opposisjonen på Stortinget kom i slutten av februar med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

* Onsdag 25. november innledet Esa en formell sak mot Norge for ikke å respektere EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse. Norge har to måneder på seg til å svare på åpningsbrevet fra tilsynet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.