Erna Solberg svarer i nynazisme-debatten: – Jeg forsvarer retten til å demonstrere

Han har feilsitert. Jeg forsvarer retten til å demonstrere, svarer statsminister Erna Solberg i debatten om nynazisme-utsagn

– Hun må forklare Stortinget hva hun mente, uttalte Freddy André Øvstegård (SV) til Dagsavisen.

Sist uke sendte han skriftlig spørsmål i Stortinget til statsminister Erna Solberg, etter hennes uttalelse i Aftenposten om nynazisme og demonstrasjoner.

Solberg kommenterte den omfattende Black Lives Matter-demonstrasjonen foran Stortinget 5. juni, der så mange som 15.000 deltok, ifølge de høyeste anslagene.  

I spørsmålet fra Øvstegård heter det:

«I kjølvannet av black lives matter-demonstrasjonen fremfor Stortinget, uttalte statsministeren i Aftenposten at mange av dem som ville vært rasende hvis demonstrasjonen hadde blitt stoppet, ville reagert annerledes om det hadde vært 15 000 nynazister som demonstrerte».

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV
Foto: NTB Scanpix

Freddy André Øvstegård (SV). Foto: NTB Scanpix

Nå har Øvstegård fått svar:

«La meg først få påpeke at representanten Øvstegård ikke siterer meg korrekt i spørsmålet han stiller. Jeg har aldri nevnt 15.000 nynazister», understreker statsministeren, som gjengir det omstridte sitatet i Aftenposten:

«Til min påpekning av at det aldri var aktuelt å legge ned forbud mot å ytre seg, stilte Aftenpostens journalist spørsmålet:

– Ville det vært annerledes hvis det var en annen sak, som det ikke var så lett å like?

Mitt svar lød:

– Nei, jeg tror vår vurdering av ytringsfriheten ville vært akkurat den samme uansett. Men jeg tror mange av dem som ville vært rasende hvis vi hadde forsøkt å stoppe denne, ville oppført seg annerledes hvis det for eksempel var en nynazistisk demonstrasjon».

Les også: Erna Solberg må svare for nynazist-uttalelse

Dette utsagnet vakte sterke reaksjoner, der bl.a SVs Marian Hussein mente at Solberg sammenlignet anti-rasisme og nynazisme.

«Hva mente statsministeren med denne uttalelsen, mener statsministeren en antirasistisk demonstrasjon og en nazistisk demonstrasjon er sammenlignbare, og hvordan ville statsministeren reagert om 15 000 nynazister demonstrerte i våre gater?» spurte Øvstegård statsministeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!
 

Statsminister Erna Solberg svarte tirsdag, og i svaret til stortingsrepresentant Øvstegård understreker statsministeren:

«Selvsagt er ikke en antirasistisk demonstrasjon sammenlignbar med en nynazistisk demonstrasjon, og som det fremgår av sammenhengen i Aftenpostens artikkel ga jeg støtte til den ene holdningen i kontrast til en jeg var sterkt imot, nemlig nynazismen».

«Som det tydelig fremgår av sammenhengen i Aftenpostens artikkel, støtter jeg budskapet til demonstrantene i Oslo 5. juni. Vi er ikke skånet for rasisme i Norge, og det er viktig og riktig at dette temaet settes høyt på dagsorden».

Les også: Sjokkert over Ernas nynazist-uttalelse

«Ytringsfriheten er en del av kjernen i et demokratisk samfunn, og jeg forsvarer retten til å demonstrere. Mitt poeng, som svar på et spørsmål fra journalisten, var at jeg ville ment det samme om smittevern i demonstrasjoner uavhengig av hva den handlet om. Også om den handlet om ytringer jeg tar sterk avstand fra, for eksempel nynazisme» svarer Erna Solberg.

Hele svaret fra Erna Solberg kan leses her

Øvstegård: - Fortsatt umulig å forstå

Freddy André Øvstegård kommenterer svaret fra statsministeren slik:

– Jeg er glad for at statsministeren sier en antirasistisk demonstrasjon ikke kan sammenlignes med nynazistisk demonstrasjon. Det skulle jo bare mangle.
– Likevel er det fortsatt umulig å forstå hvorfor statsministeren selv trakk inn akkurat at folk ville ha reagert annerledes på en nynazistisk demonstrasjon, som om det ville vært et problem. Kan hende at statsministeren ikke burde valgt akkurat de ordene, mener Øvstegård.