Erna Solberg: Norge stenger flyplasser og havner

Statsminister Erna Solberg presenterte i kveld fem konkrete tiltak for bekjempelsen av koronaviruset. Blant disse er stengningen av flyplasser og havner.

Norges statsminister hadde en alvorspreget tone da hun åpnet pressekonferansen lørdag kveld:

– Kjære alle sammen. Disse siste dagene har vært helt uvirkelige for meg, og det har de sikkert også vært for alle dere andre. Vi er i en situasjon som ingen av oss har vært i før. Det er en situasjon som får frem mye av det fine i det norske samfunnet, med kreativ hjelp og omsorg for hverandre selv i en tid hvor vi altså må holde avstand, sa Solberg om situasjonen landet nå er i. 

Solberg påpekte hvordan Norge har gått fra 15 smittede til nærmere tusen på to uker.

– To er døde. Min tanke går til de nærmeste og deres familie, og nærmeste som selvfølgelig opplever et tap alt for tidlig, sa Solberg som minner om at Norge og andre land nå er satt på en stor prøve.

Statsministeren takket for innsatsviljen til alle som gjør en ekstra innsats for Norge.

Solberg understreker at landet nå har gått fra en helsekrise til en nasjonal krise.

Det overordnede ansvaret for Norges beredskapssituasjon er nå overført til Justisdepartementet. Fem konkrete tiltak vil bli igangsatt for å jobbe mot koronautbruddet.

Tiltakene

Det første av disse er å stenge alle flyplasser og havner, samt bedrive utstrakt grensekontroll. Stengingen vil ifølge statsminister tre i virkning mandag morgen klokken åtte. Solberg opplyste at håpet med tiltaket blant annet er å avlaste karantenevirksomheten. Livsnødvendige varer som mat, medisiner og drivstoff vil fortsatt komme til landet.

Solberg var klar på at nordmenn i utlandet skal få lov til å komme hjemme, men oppfordret den enkelte til å ta kontakt med reise og flyselskap.

Tiltak nummer to består av at Heimevernet og Sivilforsvaret vil bistå i virusbekjempelsen. Dette vil blant annet innebære oppgaver som grensekontroll og sjekk på havner og flyplasser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I tillegg er norske myndigheter i kontakt med flyselskapene Norwegian og SAS for å se på muligheten for å frakte smittevernsutstyr fra Kina. Det er også dialog med selskapene om det er mulig å hente nordmenn hjem fra utlandet. 

Det fjerde tiltaket gjelder Utenriksdepartementets reiseråd. Departementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. 

Det siste konkrete tiltaket gjelder nordmenn som har reist til de såkalte hyttekommunene. Statsministeren oppfordrer alle som har reist på hytta om å reise hjem igjen. Dersom det blir nødvendig vil sivilforsvaret bli tatt i bruk for å oppsøke hytteboende.