Erna Solberg innkaller til toppmøte om havvind

Planene for vindkraftutbygging på land møter stor lokal motstand rundt om i Norge. Nå kaller statsminister Erna Solberg (H) norsk næringsliv inn til toppmøte.

– Norge har et unikt utgangspunkt for å ta en større del av det sterkt voksende havvindmarkedet. Derfor vil jeg innen kort tid invitere norsk leverandørindustri, næringsliv og andre relevante aktører til et eget møte om hvordan vi kan sikre at Norge tar en større del av dette markedet, opplyser statsminister Erna Solberg til NTB.

Skepsisen er stor til vindkraftutbygging i lokalmiljøer rundt om i Norge.

98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt ut som velegnet for vindkraft på land i nasjonal ramme. Siden Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høring i april, har 17 kommuner svart. Alle ber om at områder i deres kommune holdes utenfor planene, skriver Klassekampen.

Til VG sier statsministeren at hun forstår at mange ikke ønsker vindkraft i sitt lokalmiljø.

Toppmøtet om havvind skal handle om ny- og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Statsministeren ønsker å se på hvordan man kan bruke kompetansen i Norge til å legge til rette for grønn vekst og skape flere lønnsomme jobber.

– Vi har allerede gjort en god del. Blant annet la vi i fjor fram en egen strategi for havvind, og rett før sommeren sendte vi på høring tre områder for havvind og endringer i havenergiloven. I tillegg har vi skrudd på og fylt opp det offentlige støtteapparatet slik at det er i stand til å støtte ulike deler av innovasjonsprosessen. Neste skritt er toppmøtet med næringslivet, sier Solberg.