Erna om den nye tiltakspakken: – Et skritt på veien

Regjeringen legger ytterligere 27 milliarder på bordet og øker budsjettunderskuddet for å få Norge ut av koronakrisen.

Av Bibiana Piene

Fredag ble den tredje krisepakka til regjeringen presentert. Den inneholder en rekke tiltak som til sammen vil koste om lag 27 milliarder kroner. Det skal bidra til å få fart på økonomien og næringslivet, mener statsminister Erna Solberg (H).

– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

Bidra til verdiskaping

Blant tiltakene i den siste krisepakka er 4 milliarder kroner i lønnstilskudd til bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake, og like mye til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Verftsnæringen, sesongbedrifter og reiselivet får 620 millioner kroner, mens tiltak til forskning, innovasjon og teknologiutvikling får 800 millioner kroner.

I tillegg er 4,5 milliarder kroner øremerket grønn omstilling. Av disse skal 3,6 milliarder brukes til å skape grønne arbeidsplasser og få ned utslippene.

Samlet vil tiltakene bidra til å få folk i jobb, øke aktiviteten i norsk næringsliv og bidra til langsiktig verdiskaping i privat sektor fremover, mener statsministeren.

– Slik styrker vi grunnlaget for norsk velferd i fremtiden, sier hun.

Underskuddet øker

Med dagens forslag inkludert ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen. Det betyr en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden statsbudsjettet ble revidert 12. mai.

Bruken av oljepenger ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefondet.

Regjeringen varsler også at kontantstøtten til bedriftene skal trappes gradvis ned og fases ut innen utgangen av august. Fra 1. september vil også arbeidsgivere måtte betale lønn til nye permitterte i ti dager.

– Nå som arbeidsmarkedet er bedre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikke fører til flere permitteringer enn nødvendig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Men den økte dagpengesatsen for permitterte skal videreføres, lover han.

Samtidig innføres det lettelser i formuesskatten. Regjeringen mener dette vil være et insentiv til å investere i nye bedrifter.

Les også: Reaksjonene hagler etter regjeringens krisepakke

 

Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken

Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai:

* Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner)

* Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner)

* 4,8 milliarder kroner til kjøp av medisinsk utstyr

* 5,2 milliarder kroner til andre nødvendige tiltak, som midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene.

* Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år)

* Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner)

* Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner)

* Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner)

* Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner)

* Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner)

* Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner)

* Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter)

* Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

* Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

* Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august.