Erna er lønnsstjerna på Stortinget

Erna Solberg troner øverst på lønnstoppen for de parlamentariske lederne på Stortinget.

Det er store lønnsforskjeller mellom partitoppene på Stortinget.

Høyre ruver på lønnstoppen for de parlamentariske lederne. Erna Solberg snakker mindre om millioner og mer om mennesker. Men selv har hun som parlamentarisk leder i Høyre en millionlønn på 1,14 millioner kroner i året. SVs leder ligger 450.000 kroner bak.

- Dette tilsvarer statsrådslønn, som jeg mener partiledere fortjener. Partiledere jobber minst like mye som statsrådene, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagsavisen.

 

SV skatter ekstra

Dagsavisen har gjennomgått årsrapportene til de politiske partiene på Stortinget for 2011. Gjennomgangen viser at mens alle stortingsrepresentantene får samme godtgjørelse fra Stortinget (i overkant av 750.000 kroner ved utgangen av 2011), er det store forskjeller i stortingsinntektene blant de parlamentariske lederne.

Dagsavisens oversikt viser ikke de totale inntektene for de parlamentariske lederne, vi har konsentrert oss om det de samlet kunne hente ut i godtgjørelsen som stortingsrepresentanter og fra egne partigrupper på Stortinget i 2011.

Partiene bestemmer selv hvor mye deres parlamentariske ledere skal få i tillegg til den faste godtgjørelsen. Høyre topper listen, mens SV ligger nederst.

SV gir ingen ekstra godtgjørelse til sin parlamentariske leder. Audun Lysbakkens partifeller praktiserer tvert imot en ekstra partiskatt som var på 8 prosent i 2011 (hevet til 9 prosent i 2012). Dermed sitter SVs parlamentariske leder igjen med mindre enn de andre stortingsrepresentantene: En årslønn på 690.000 kroner i fjor.

Erna Solberg får den høyeste godtgjørelsen for verv og utlegg for mobiltelefon; til sammen 392.000 kroner i 2011.

 

Ap og Frp over millionen

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, og Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Siv Jensen, har begge en stortingslønn på godt over millionen.

De får begge om lag 40.000 kroner mindre i godtgjørelse i året fra sine stortingsgrupper enn det Erna Solberg gjør.

Høyre-lederen understreker at partiet har faste rutiner for å gi parlamentarisk leder og partileder statsrådslønn. Hun trekker fram at Ap og Frp har samme praksis.

 

Gaver til 50-årsdagen

- Det er ukorrekt å si at jeg mottar mer enn andre generelt. Jeg mottok mer i 2011 sannsynligvis fordi jeg har hatt noen konkrete utlegg, som taxi. I tillegg kommer 50-årsgavene som skal registres, understreker Høyre-lederen.

Gavene innebærer blant annet et dyrt sølvfat som alle i Høyre får til 50-årsdagen sin og som hun må skatte av.

På spørsmål om hva hun synes om at hun tjener 450.000 kroner mer enn SVs parlamentariske leder, sier Solberg at partiene står fritt til å bestemme hvordan årslønnen skal fastsettes.

- Vi tar utgangspunkt i statsrådslønn for leder og parlamentarisk leder i Høyre. Slik har vi hatt det lenge. Andre partier får svare for seg. Høyre sparer jo for så vidt penger på at jeg både er partileder og parlamentarisk leder, sier de borgerlige partienes statsministerkandidat.

Fra 1. januar 2012 økte Stortingets godtgjørelse for stortingsrepresentantene med 26.700 kroner til 777.630 kroner. Solberg understreker at hun har valgt å avstå fra denne økningen.

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) får for øvrig samme lønn som statsministeren: 1,4 millioner kroner.

 

SV vil ikke ha stort lønnsgap

SVs parlamentariske leder og partileder, Audun Lysbakken, er i pappaperm. På vegne av partiet uttaler derfor stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) seg. Han langer ut mot Høyres lønnspolitikk.

- Vi er opptatt av at det ikke skal være for stort gap mellom hva stortingsrepresentanter og andre folk tjener. Derfor har vi partiskatt, sier han og legger til:

- Hvis Erna synes hun fortjener 1,1 millioner kroner i året for å være stortingspolitiker, så er det ingen ting som hindrer Høyre i å bruke pengene på den måten. Men det har ikke vi råd til.

Valen sier at partifellene hans ikke sitter på Stortinget for å tjene over én million kroner, men for å drive med politikk.

havard.therkelsen@dagsavisen.no

 

 

Dette tjente de

1) Erna Solberg

Parlamentarisk leder og partileder i Høyre

Lønn som stortingsrepresentant:750.930 kr

Godtgjørelser: 392.261 kr

Sum årslønn 2011: 1.143.191 kr

 

2) Helga Pedersen

Parlamentarisk leder og nestleder i Ap

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Godtgjørelser: 355.169 kr

Sum årslønn 2011: 1.106.099 kr

 

3) Siv 
Jensen

Parlamentarisk leder 
og partileder i Frp

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Godtgjørelser: 349.341 kr

Sum årslønn 2011: 1.100.271 kr

 

4) Trine Skei Grande

Parlamentarisk leder 
og partileder i Venstre

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Godtgjørelser: 147.361 kr

Sum årslønn 2011: 898.291 kr

 

5) Hans Olav Syversen

Parlamentarisk leder 
i KrF

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Godtgjørelser: 108.461 kr

Sum årslønn 2011: 859.391 kr *

* KrF byttet parlamentarisk leder halvveis i 2011. Dette er ikke hva Syversen fikk i årslønn, men tilsvarer årslønnen til KrFs parlamentariske leder i 2011. Syversen fikk 803.481 kr.

 

6) Lars Peder Brekk

Parlamentarisk leder 
i Sp

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Honorarer: 99.998 kr

Sum årslønn 2011: 850.928 kr *

* Dette tilsvarer årslønnen til Sps parlamentariske leder i 2011. Lars Peder Brekk ble først parlamentarisk leder i Sp i 2012.

 

7) Audun Lysbakken

Parlamentarisk leder 
og partileder i SV

Lønn som stortingsrepresentant: 750.930 kr

Godtgjørelser: 0 kr

- Minus 8 prosent partiskatt: - 60.074 kr

Sum årslønn 2011: 690.856 kr *

* Dette tilsvarer årslønnen til SVs parlamentariske leder i 2011. Audun Lysbakken ble først parlamentarisk leder i SV i 2012. SV har ikke ekstra godtgjørelse for parla­mentarisk leder. Tvert imot betales det 8 prosent partiskatt av stortingslønna i 2011.