Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent

Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige merknader til erklæringen om at Phillip Manshaus er strafferettslig tilregnelig.

Dermed blir konklusjonen fra de psykiatrisk sakkyndige som har vurdert den draps- og terrorsiktede 22-åringen, stående, skriver NRK.

3. desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

22-åringen samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med Manshaus.

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt sier til NRK at de vil oversende innstilling til påtalebeslutning til Oslo statsadvokatembeter før jul, og at det kan komme en tiltale fra Riksadvokaten utpå nyåret.

Les også: Sakkyndiges rapport om draps- og terrorsiktede Philip Manshaus er klar