Norsk Transportarbeiderforbund boikotter Risavika Terminal. De protesterer mot det de kaller sosial dumping ved terminalen. Bildet ble tatt 26. november. FOTO: TOMMY ELLINGSEN/NTB SCANPIX

Erklærer krig om norske havner

STREIK: Norsk Transportarbeiderforbund erklærer full krig om havnene. Boikotten i Risavika utenfor Stavanger fortsetter, og nå er også havnene i Tromsø og Mosjøen tatt ut i streik.

Sympatistreiken ble iverksatt fra natt til lørdag begge steder. Lørdag formiddag ble aksjonen markert i Tromsø.

– Vi har nå boikottet Risavika Terminal i over en måned, og arbeidsgiver har fortsatt ikke vist noe forhandlingsvilje. Det eneste vi har hørt fra arbeidsgiverne er sabelrasling, sa forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en appell.

En ytterligere opptrapping kan bli nødvendig, advarer han.

– Vi regner med at dette kan ta tid, så vi har lagt planer for opptrapping i lang tid framover, sier forbundslederen til NTB.

Strid om fortrinnsrett

Kjernen i konflikten er at Risavika nekter å undertegne en tariffavtale som vil gi havnearbeiderne i NTF fortrinnsrett til det arbeidet som utføres på havna. Denne fortrinnsretten er nedfelt i det internasjonale avtaleverket rundt havnearbeidere, men NHO og havneselskapene ønsker åpenbart å bli kvitt den, hevder Hansen.

– Det er en ren krigserklæring, og vi kan ikke annet enn å ta kampen. Vi kommer til å kjempe til siste slutt, sier han.

Forbundslederen beskylder havnene for å ville bruke underbetalte utenlandske sjøfolk til deler av losse- og lastearbeidet.

– Dette er i strid med både nasjonale og internasjonale avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Denne formen for sosial dumping er uakseptabelt, sier han.

«Sosial dumping»

Påstanden om sosial dumping møtes imidlertid med hoderisting i LO-forbundet Industri Energi. Det er arbeidere som er organisert i Industri Energi som i dag utfører havnejobbene i Risavika, ifølge forbundsleder Leif Sande.

– Det er overhodet ikke snakk om sosial dumping. Det er folk som gjør en seriøs jobb til gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Sande til NTB.

Hansen i NTF er på sin side enig i at arbeiderne i Industri Energi ikke tar del i sosial dumping, men hevder at Risavika også bruker underbetalte sjøfolk til losse- og lasteoppgaver.

Risavika Terminal sier selv at selskapet primært ønsker å bruke egne ansatte til havneoppgavene.

Intern kamp i LO

Tvistenemnda mellom LO og NHO har tidligere behandlet saken, påpeker Sande. Der ble konklusjonen at verken Industri Energis tariffavtale eller NTFs tariffavtale var dekkende for Risavika. Dermed står partene ifølge Sande fritt til å kreve den avtalen de synes er best.

LO sentralt går inn for å kreve at NTFs avtale skal innføres ved Risavika havn.

– Vi tapte den kampen sentralt i LO, så vi har ingen virkemidler for å føre kampen videre. Vi holdt på i tre år, men tapte, sier Sande.

Han legger ikke skjul på at han misliker utfallet, men understreker likevel at prosessen har gått riktig for seg.

Frykter eskalering

Streikeaksjonen som nå er i gang, innebærer at skip som kommer til havnene i Mosjøen og Tromsø, ikke vil bli losset eller lastet.

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havn, frykter at konsekvensen av konflikten på sikt kan bli at mer transport flyttes fra sjø til vei.

– Hvis dette eskalerer og utvider seg til flere havner, kan det gå ut over leveransene og bidra til at flere velger å bruke andre transportmidler, advarer Litsheim. (NTB)