Etter kraftig press fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersida i arbeidslivet, måtte arbeidsminister Robert Eriksson gi seg på forslaget om kutt i sykelønnen. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Eriksson presset til snuoperasjon

SYKELØNN: Det brygget opp til storm, men arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) visste å snu i tide. Nå håper arbeidslivsorganisasjonene at han kan gjøre det samme igjen.

- Det har vært mye uro rundt denne saken. Når en samlet arbeidsgiverside og en samlet arbeidstakerside er kritisk måtte han jo ha vært dum om han ikke snudde, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Dagsavisen.

Etter kraftig press fra partene i arbeidslivet dropper regjeringen planene om å doble inntektsgrensen for sykelønnen. Også reglene for foreldrepenger og omsorgslønn blir stående som i dag. Det kunne Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson meddele LO, NHO, Unio, KS, Virke, YS, Spekter og Akademikerne i går. I utgangspunktet ville regjeringen at man måtte ha en inntekt på minst 88.370 kroner for å ha rett til sykepenger. Fagbevegelsen raste og kalte dette avtalebrudd ettersom partene i mars var enige om ikke å endre sykelønnen i den såkalte Inkluderende Arbeidsliv-avtalen (IA).

 

Les også: - Rammer de svake

 

- Viktig samarbeid

- Vi har gjort en teknisk mindre justering, som ikke er et brudd på avtalen. Det vil jeg understreke. Samtidig registrerer jeg at en samlet arbeidsgiverside og en samlet arbeidstakerside, har en annen oppfatning. Derfor vil regjeringen legge bort forslaget. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med partene, sa Eriksson til NRK etter møtet i går.

Statsråden lar nå være å fremme dette forslaget for Stortinget, og har avtalt med de parlamentariske lederne i partiene som utgjør det borgerlige flertallet, at dette skal bli ivaretatt i budsjettavtalen. Etter det Dagsavisen erfarer ble det klart søndag kveld at forslaget skulle trekkes, og at det var enighet mellom de fire partiene om dette. At både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden var enig om at kuttene var en dårlig idé, var avgjørende for regjeringens avgjørelse.

Det har allerede vært bråk knyttet til Erikssons foreslått endringer i arbeidsmiljøloven, og prosessen rundt dette. Forslaget om endringene i sykelønnsordningen kom på toppen av dette.

 

Les Dagens leder på Nyemeninger.no

 

Håper han lærer

Gerd Kristiansen tror Eriksson vil ta lærdom av sykelønn-støyen.

- Lærdommen må være at han prater med partene i arbeidslivet før han gjør grep som vil endre norsk arbeidsliv, sier LO-lederen.

Hun håper å nå kunne se et stilskifte fra Eriksson der han er mer åpen for å ombestemme seg, men hun tror likevel at man i mange tilfeller fortsatt må gå veien om Stortinget for å få til endringer.

- For eksempel er både LO og NHO uenige med Eriksson om endringene i permitteringsreglene, men her tror jeg vi må gjøre vårt vanlige påvirkningsarbeid i Stortinget, sier hun.

 

Pappaperm-omkamp

Unio-leder Anders Folkestad mener Eriksson her kommer med en erkjennelse av at han har trykket litt for raskt på avtrekkeren, og at det her ligger momentum for et skifte i samarbeidsklimaet.

- Regjeringen bør merke seg at når det i politiske spørsmål er et sammenfall mellom arbeidsgiversidens standpunkt og arbeidstakersidens standpunkt, får det en ekstra tyngde. Et annet område jeg oppfatter at det er sammenfall er i spørsmålet om pappaperm. Det burde gi ekstra grunnlag for regjeringen til å være lydhøre overfor et nokså felles budskap fra partene i arbeidslivet, mener Folkestad.

Han får støtte fra YS-leder Jorunn Berland:

- Jeg håper at det vi har sett i dag betyr at vi framover vil se en annen arbeidsform i tråd med de signalene vi fikk i dag. Det er ingen tvil om at gjennom det regjeringen sa til oss i møter før valget, og gjennom det som ligger i regjeringsplattformen om trepartssamarbeidet, har det skapt forventninger om samarbeid. Jeg håper dette er et varsel om en kursendring, sier Berland.

 

- Sterk symboleffekt

Direktør for Arbeidsliv i NHO, Svein Oppegaard, tror på sin side ikke at snuoperasjonen fra Eriksson vil få noen konsekvenser.

- Jeg ser ikke at denne runden har noen prinsipielle betydninger. Det var fornuftig å innkalle til et møte, høre hva vi hadde og si, og så trekke forslaget, sier han, og roser Eriksson for å ha snudd.

Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i Virke, er også fornøyd.

- Det var klokt av statsråden å ta en retrett i denne saken. Det står det respekt av ham for å ta et så uvanlig skritt å trekke et budsjettforslag. IA-avtalen er det beste eksempelet på trepartssamarbeidet. Derfor har det en sterk symboleffekt når regjeringen kommer forslag som partene oppfatter som et brudd med avtalen, sier Blyverket.

samfunn@dagsavisen.no