I fjor besøkte LOs sommerpatrulje over 6.000 bedrifter og avdekket 1.026 lovbrudd. Mange unge jobber uten kontrakt. FOTO: NTB SCANPIX

Er lovbrytere uten å vite det selv

SOMMERJOBB: LOs sommerpatrulje skal besøke tusenvis av bedrifter for å undersøke forholdene for unge i jobb. Ofte møter de arbeidsgivere som ikke er klar over at de bryter loven.

– Vi ser at mange arbeidsgivere bryter loven uten å vite det, fordi de ikke kan reglene, sier ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO.

Han har ansvaret for LOs sommerpatrulje som denne uka starter arbeidet med å være vaktbikkjer for ungdom i sommerjobb. Målet er å avdekke brudd på Arbeidsmiljøloven og hjelpe bedriftene med å rydde opp.

Mangler kontrakter

Det vanligste bruddet er mangelfull eller manglende arbeidskontrakt.

– Det er svært viktig at ungdommene har arbeidskontrakt. I løpet av en sommer er det flere som tar kontakt med oss etter å ha fått fyken. Dersom de ikke da har kontrakt, har de ikke noe bevis på at de faktisk har hatt jobben, sier Pedersen.

I tillegg avdekkes en rekke brudd på overtidsregler og pausebestemmelser. LOs sommerpatruljetelefon, som åpnet for en uke siden, har allerede fått flere henvendelser. Hit ringer ungdom og arbeidsgivere med spørsmål om arbeidslivsreglene, og foreldre som frykter barna blir utnyttet.

– Viktig med god opplevelse

Da sommerpatruljen startet opp for 29 år siden ble det avdekket lovbrudd i over halvparten av bedriftene. I fjor besøkte sommerpatruljen over 6.000 bedrifter og avdekket 1.026 lovbrudd.

Pedersen håper de finner enda færre lovbrudd i år, og sier arbeidsgiverne har mye å tjene på å behandle ungdommene skikkelig.

– Vi forventer at arbeidsgiverne forstår at mange ønsker jobb, og at de viser ungdommene respekt. Ungdom som blir utnyttet har vanskelig for å komme tilbake i arbeidslivet, sier han.

NHO med huskeliste

NHO slutter seg til oppfordringen fra LO.

– For mange er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet, og det ønsker vi skal være positivt. Da må lederne være oppmerksomme på at de er forbilder, og at de må følge regelverket, sier Nina Melsom, leder av arbeidsrettsavdelingen i NHO.

Også i år har arbeidsgiverorganisasjonen sendt ut huskeliste til bedrifter som ansetter sommervikarer. Her framheves viktigheten av en skriftlig arbeidsavtale, god veiledning og opplæring, og at bedriftene må følge reglene for minimumslønn.

– Vi opplever at våre medlemsbedrifter kjenner regelverket godt. Men vi synes det er fint at fagforeningene sjekker forholdene til de ansatte, sier Melsom. (NTB)