Partileder i KrF Knut Arild Hareide (t.v.), partileder i Venstre Trine Skei Grande, statsminister og partileder i Høyre Erna Solberg, justisminister Anders Anundsen (Frp) og partileder i Frp Siv Jensen holder pressekonferanse etter at asylavtalebn er i havn. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Enighet om asylavtale

Venstre og KrF måtte godta flere innstramminger, men fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om at asylbarn skal få vurdert sakene sine på nytt.

 

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Den nye avtalen innebærer at asylbarn som har vært i Norge mer enn fire år, men som er blitt sendt ut av landet mellom juli 2014 og mars i år, skal få sakene sine prøvd etter den nye forskriften som ble innført i desember i fjor. Det fikk Dagsavisen bekreftet fra flere uavhengige kilder i går.

Dermed får sentrumspartiene gjennomslag for sitt krav om en ny vurdering av asylbarnsakene.

Les også kommentar av Hege Ulstein på Nyemeninger.no: Dødsdansen

Strammer inn

Men Venstre og KrF har også måttet gå med på enkelte innstramminger på asylfeltet. Dags­avisen fikk opplyst i går at dette dreier seg om nye tiltak mot flerkoneri ved familiegjenforening. Flyktninger som ankommer Norge må melde ifra om hvilke familiemedlemmer som kan komme på familiegjenforening innen 6 måneder – ikke 12 måneder som i dag.

I tillegg skal utlendingsmyndighetene få mer penger til å revurdere oppholdsgrunnlaget til personer som har fått opphold på grunnlag av be­skyttelsesbehov. Dersom tilstanden i hjemlandet endrer seg kan i teorien behovet for beskyttelse opphøre.

Les Arne Strands kommentar på Nyemneninger.no: Siv Jensen og Frp må gi tapt

Les også: Støtte til å bryte samarbeidet

Solberg var tydelig

Det var imidlertid ikke gitt at man skulle komme i land med en avtale i går.

Etter det Dagsavisen forstår skal statsminister Erna Solberg (H) ha vært svært tydelig under gårsdagens møte mellom de fire partilederne, om at partene nå måtte bli enige.

Solberg skal ha slått hånda i bordet og gitt klar beskjed om at nok er nok, nå måtte partiene komme til enighet.

 

Les også: – Kjenner meg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen

Les også: Åpner opp for ny kontrollhøring

Les også: «Sjakk matt» i asyldramaet

 

Kun én stemme mot

Partilederne tok så med seg avtalen tilbake til sine gruppemøter for å få godkjenning til å gå med på avtalen. Det var stor spenning knyttet til hvordan Frps stortingsgruppe ville reagere på avtaleteksten, men i går kveld stemte også Frp-erne for at asylbarnsakene skal gjennomgås på nytt.

Etter det Dagsavisen erfarer var det kun én stemme imot avtalen.

Les også: Forsøkte å inngå hemmelig avtale

Les også: Forsøk på å inngå hemmelig avtale opprører Ap

Luket ut

Mot slutten av kvelden i går møttes partilederne igjen for å sluttføre avtalen på Statsministerens kontor.

Der var nok stemningen mellom de fire en helt annen enn tirsdag kveld. Da forlot nemlig partilederne i sentrumspartiene en middag i statsministerboligen i ganske dårlig humør. Her var de blitt forelagt en skisse til løsning, som ble oppfattet som ganske uspiselig for KrF og Venstre.

Etter det Dagsavisen erfarer lå det i dette forslaget at for hvert lengeværende asylbarn som fikk saken sin vurdert på nytt og som fikk opphold, skulle man redusere antall kvoteflyktninger. Det lå også et krav om å pålegge flyktninger et underholdningskrav for familiemedlemmer som kommer på familiegjenforening. Det var disse motkravene sentrum ikke kunne godta.

 

 

Hvordan ble asylbarnsaken så betent for regjeringen og sentrumspartiene?

Asylavtalen

1. oktober 2013: 30. september undertegnet regjeringen og sentrumspartiene en samarbeidsavtale og en egen avtale om asylfeltet. Allerede dagen etter var det uenighet hvordan avtalen skulle tolkes.

Uenighet

7. november 2014: Regjeringen og sentrumspartiene er så uenige om nye regler for asylbarn at sentrum truer med å trekke seg fra asylavtalen. Mens kranglingen pågår, transporteres rekordmange barn ut fra landet.

Avsløring

2. desember 2014: Bergens Tidende kunne avsløre at Justisdeparte­mentets styringssignaler om at man ikke skulle prioritere lengeværende asylbarn for uttransport ikke ble videreformidlet fra Politidirektoratet til Politiets Utlendingsenhet og politidistriktene.

Høring

6. februar 2015: Justisminister Anders Anundsen (Frp) måtte stå skolerett for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen gransket hvorvidt Anundsen overholdt opplysningsplikten overfor Stortinget om utsendelse av asylbarn i 2014.

Mistillit

17. mars 2015: De rødgrønne partiene går for mistillit mot justisminister Anders Anundsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, mens Venstre og KrF går for «sterkt kritikk» av ministeren. Dermed er det ikke flertall for mistillit.

Hemmelig avtale

25. mars 2015: Dagsavisen kunne avsløre at justisministeren forsøkte å inngå en hemmelig avtale med KrF og Venstre: Han tilbød å gå igjennom asylbarnsakene på ny for å unngå mistillit og krass kritikk fra sentrumspartiene.

Ultimatum

KrF-leder Knut Arild Hareide ga et ultimatum til regjeringen: Gå på ny igjennom sakene til utsendte asylbarn, ellers har ikke lenger KrF tillit til justis­ministeren. Hareide fikk støtte fra KrFs landsstyre til å bryte samarbeidet med regjeringen dersom ikke Erna Solberg ryddet opp. Også Venstre fulgte på og satte frist til fredag kl. 13.00.

Tirsdag innkalte Solberg til forhandlinger.

Les også: Dropper mistillit

Les kommentar på Nyemeninger.no: Asylbarn, mistillit og hard kritikk

Les også: Fnyser av KrFs ultimatum

Les også kommentarer fra nyemeninger.no:

Arne Strand: Reddes av KrF og Venstre

Hege Ulstein: Over grensen

Unni Helland: Regjeringen har fått mye fortjent juling