Fra venstre: Eirik Lae Solberg (H), Toril Berge (V), Carl I. Hagen (Frp) og Eirik Lunde (KrF). Bildet er fra pressekonferansen i går i forbindelse med forlik om Oslo-budsjettet for 2013. FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

Enige om Oslo-budsjettet

Veien fram til enighet har vært lengre og mer kronglete enn vanlig, sier Eirik Lae Solberg (H).

De borgerlige partiene i Oslo er kommet til enighet om Oslo-budsjettet for 2013. De setter av penger til folkeavstemning om OL-søknad, men er enige om å være uenige om nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek.

Forliket ble presentert på en felles pressekonferanse i Munch-rommet i Oslo rådhus i går formiddag, skriver NTB.

- Det har vært en lengre og mer kronglete vei enn vi pleier å ha, men noen områder er vi enige om å være uenige om, sa Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg.

Utover byrådspartienes opprinnelige budsjettforslag inneholder forliket en lang rekke punkter, blant annet settes det av 5 millioner kroner til å avholde en folkeavstemning om hvorvidt Oslo skal søke om OL i 2022.

 

Les også: Byrådet må fri til opposisjonen

 

Billigere sykehjem

Det settes videre av 70 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden 2013-2016 til reduserte sykehjemspriser, som gjør det billigere for bydelene å kjøpe sykehjemsplasser. 25 millioner kroner skal hvert år settes av til å øke bemanningen på sykehjemmene, og hjemmetjenesten økes med 10 millioner årlig. Stovner sykehjem skal rehabiliteres for 140 millioner kroner.

8,15 millioner kroner settes av årlig for å øke antallet TT-reiser med 20 for dem over 67 år, mens 5 millioner skal gå til bemanningsøkning i Brann- og redningsetaten.

Det settes av 20 millioner kroner for å unngå nedleggelse av Bjørnerud, Hovin omsorgssenter og Josefine hus i Velferdsetaten. Det settes av 5 millioner kroner for å opprettholde tilbudet fra Visitt Oslo.

 

Dramatisk

Marianne Borgen, gruppeleder for SV i Oslo bystyre, mener det som ble lagt fram i går er dramatisk for barnehagene.

- Byrådspartiene og Frp ofrer barna for mer til eldreomsorg. De skal selge unna en del barnehager, ikke ha bemanningsnorm og legger til rette for å ta utbytte og privatisere barnehager. De vil kommersialisere barnehagedriften, sier Borgen til Dagsavisen.

- Hvis du tjener gode penger på barnehagedrift, er det kun mulig å spare inn penger på lønn og pensjon. Du vil få færre ansatte i barnehagene, fortsetter hun.

Rina Mariann Hansen (Ap) sier at forliket legger opp til stort låneopptak, salg av eiendom og salg av barnehager og sykehjem for å leie dem tilbake.

- Dette minsker kommunens handlefrihet i årene framover. Jeg er overrasket over at Høyre lar seg lokke med på denne typen økonomisk uansvarlighet av Frp, sier Hansen til Dagsavisen.

Hun mener forliket ikke løser de store utfordringene i byen.

- For eksempel gjør de ingenting for å få bedre bemanning og flere voksne i barnehagene, som vi vet foreldre og barnehageansatte har vært veldig opptatt av denne høsten, sier Hansen.

havard.therkelsen@dagsavisen.no