Én av tre ville hatt mer tillit til Rødt uten «kommunisme» i programmet

29 prosent av de spurte i en undersøkelse Norstat har gjort for ABC Nyheter, ville hatt større tillit til Rødt dersom ordet «kommunisme» ikke var nevnt i partiprogrammet.

Av Thomas Vermes, ABC Nyheter

Ett av stridsspørsmålene på Rødts landsmøte i mai var om man skulle beholde passusen om at Karl Marx anså det klasseløse samfunnet som «kommunisme». Flertallet gikk inn for å la det stå.

Nå har ABC Nyheter testet virkningen i velgermassen av dette, i form av en spørreundersøkelse blant 1056 tilfeldig utvalgte.

Resultatet er at 29 prosent, nesten én av tre, ville få økt tillit til Rødt dersom ordet var utelatt. Den økte tilliten fordeler seg likt på kvinner og menn.

Les også: Moxnes tapte kommunisme-kampen

Lav lønn og høy utdanning: Mest skeptiske

54 prosent av de spurte ville på den andre siden ikke latt seg påvirke. Her er det litt forskjell på kvinner og menn.

59 prosent av mennene sa nei på spørsmålet om de ville fått økt tillit til Rødt, 50 prosent av kvinnene.

De lavest lønnede ser ut til å være mest skeptiske til kommunisme-ordet: 36 prosent av dem med under 300.000 kroner i årsinntekt ville sett med blidere øyne på partiet dersom henvisningen til kommunisme var fjernet.

Ut fra utdanning er det likevel de med universitetsutdannelse som ligger over snittet for økt tillit, med 32-33 prosent.

– Hvis noen tror at Rødt lar meningsmålinger avgjøre politikken vår, tar de feil. De andre partiene må gjerne holde på sånn, men hos oss er det landsmøtene og medlemmene som bestemmer, sier Rødts 2. nestleder Silje Kjosbakken til ABC Nyheter i en kommentar til målingen.

Les også: Rødt vil knuse Frp i de store byene

Dette blir sagt om k-ordet:

Hva er det så som står om kommunisme i partiprogrammet?

«Rødt sitt mål er å fjerne klassene og slik også klasseundertrykkingen», heter det der.

«Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn: en verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov».

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme», er så konklusjonen.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter