Fra homoparaden i Oslo. FOTO: NTB SCANPIX

En av seks ville flyttet seg unna en homofil

RAPPORT: I en ny undersøkelse sier hver sjette spurte mann at de ville flyttet seg unna en homofil på bussen. Rapporten viser at det er dobbelt så mange selvmordsforsøk blant homofile, lesbiske og bifile som blant heterofile.

Det kommer fram i den første kartleggingen av levekår blant lesbiske, homofile og bifile (LHB-personer) siden 1999. Rapporten er laget av Uni Helse på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 

Positiv endring

Når det gjelder menns holdninger overfor homofile og bifile, har det ifølge direktoratet vært en positiv endring siden en tilsvarende holdningsundersøkelse fra 2008. Likevel viser rapporten at 16 prosent av mennene i utvalget hadde flyttet seg lenger unna en homofil mann på for eksempel bussen.

– Vi er glade for holdningsendringen, men vi bør ha en nullvisjon når det gjelder negative holdninger, og vi kan ikke akseptere at folk i disse gruppene føler seg utrygge på hvordan de blir møtt i hverdagssituasjoner, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Blant kvinner er holdningene uendret.

Bifile har det vanskelig

Bifile – og spesielt bifile kvinner – framstår som en gruppe med spesielle helse- og levekårsutfordringer, ifølge rapporten. Det dreier seg blant annet om selvvurdert helse, kronisk sykdom, psykisk helse, selvmordsforsøk, skadelig alkoholbruk og ensomhet.

Undersøkelsen viser dessuten at svært mange bifile menn og kvinner skjuler sin seksuelle orientering på arbeidsplassen – 78 prosent blant bifile menn og 68 prosent blant bifile kvinner. Tilsvarende tall for homofile menn og lesbiske kvinner er henholdsvis 18 og 9 prosent.

Selvmordsforsøk

Så mange som 12 prosent av lesbiske og 19 prosent av bifile kvinner har rapportert om selvmordsforsøk. Tilsvarende tall er 10 prosent for homofile menn og 11 prosent for bifile menn.

Tallene er lavere enn på 1990-tallet, men fortsatt rundt dobbelt så høye som blant heterofile kvinner og menn.

Ni av ti spurte lesbiske homofile og bifile sier de aldri har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering. Mellom 10 og 20 prosent har likevel opplevd negative kommentarer eller oppførsel de siste fem årene. (NTB)

 

En demonstrasjon i St. Petersburg i Russland nylig. Foto: Alexander Demiantsjuk / Reuters / NTB scanpix