Ved inngangen til 2014 bor 20 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne i Oslo. FOTO: IVAN TOSTRUP

En av fem enslige asylsøkere flytter til Oslo

Hele 40 prosent av enslige mindreårige asylsøkere flytter fra bosettingskommunen sin. Hver femte bor i hovedstaden.

Det viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort, av denne gruppen mellom 1996 og 2013.

LES OGSÅ: Refusjons-kutt sinker bosetting

20 prosent i Oslo

Ved inngangen til 2014 bor 20 prosent i Oslo, mens kun 8 prosent ble opprinnelig bosatt der. Statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet synes tallet er høyt.

– For sekundærflytting er dette et noe høyt tall, som vi forsøker å motvirke, sier Kallmyr til Dagsavisen.

Departementet vil analysere disse og annen relevant statistikk i arbeidet med integreringsmeldingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bedre i distriktene

– Hvorfor vil dere motvirke at mange flytter til det sentrale Østlandet?

– Vi vet av erfaring at det ofte er lettere å komme i arbeid og være økonomisk selvberga i distriktene, sier Kallmyr, og viser til forskjellen i boligpriser.

– I motsetning til Oslo der du må opp i 3–4 millioner for å kjøpe en leilighet, kan du kjøpe hus for 2 millioner i distriktene. Det er heller ikke så stor forskjell mellom høyt lønnede og lavt lønnede, og i motsetning til mange andre land har vi meste parten av vår verdiskaping i distriktene, og har tradisjonelt hatt mange arbeidsplasser der. Nå er det på vei til å snu på grunn av vanskelige tider i oljebransjen. Det gjør selvsagt også integreringen vanskeligere, sier Kallmyr.

LES OGSÅ: Slik øker antallet mindreårige asylsøkere fra Aghanistan

Utdanning

Berit Berg er professor ved NTNU, og ekspert mangfold og integrering. Hun mener flyttingen er naturlig.

– Det er viktig å huske på at dette er unge voksne i en overgangsfase, som i likhet med andre unge voksne kan ønske å flytte fra hjemstedet sitt, sier Berg.

Hun viser til Vadsø i Finnmark som et eksempel på en by som tar imot mange enslige mindreårige flyktninger, der det ikke er store muligheter for å ta høyere utdannelse. Florø i Sogn og Fjordane og Finnsnes i Troms.

Byen som bru

Det er også en faktor at en i en by som Oslo, som har en stor innvandrerbefolkning, skaper større muligheter for å opprettholde kontakten med egen etnisk og religiøse gruppe, mener professoren.

– Her er det moskeer, templer og kirker som mange innvandrere har en tilknytning til. Det er naturlig å søke til et sted som fungerer som en bru mellom landet en har reist fra og landet en har reist til, sier Berg.

LES OGSÅ: – Dårligere omsorg