Elkjøp i klinsj med LO om oppsigelsesvern og kontraktører

Elkjøp på Lørenskog står mot 13 oppsagte og LO i en rettssak der arbeidsgiveres spillerom for å nedlegge virksomhet for så å gi jobben til andre, blir prøvd for retten.

Av: Thomas Vermes/ABC Nyheter

– Hvis de bare kan legge ned og sette ut jobben til andre uten å ta med ansatte og tariffavtale, er det tut og kjør og sosial dumping.

Det sier forbundsleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund til ABC Nyheter.

Mandag starter en rettssak som denne uka skal gå for Nedre Romerike tingrett mellom Elkjøp og 13 oppsagte arbeidere ved det nå nedlagte Elkjøp Distribusjon i Lørenskog.

Her blir arbeidsgiveres spillerom for å si opp folk for å overføre virksomheten til eksterne kontraktører, satt på prøve.

Opprinnelig var det 45 ansatte, for det meste yngre, som mistet jobben da Elkjøp gjennom streik og blokade i fjor ble presset til å inngå en tariffavtale de mente var for dyr.

Les også: Elkjøp begjærer 16 unge satt på porten i Lørenskog

Drama, blokade og nedlegging

– Nedleggelsen kom som følge av feil tariffavtale, påtvunget Elkjøp gjennom ulovlig blokade, der Transportarbeiderforbundet hadde avslått Elkjøps tilbud om to av dere egne normale tariffavtaler, Speditøroverenskomsten eller Transportoverenskomsten, sier Elkjøps advokat Nicolay Skarning til ABC Nyheter.

– Disse tariffavtalene kunne reddet alle de 45 arbeidsplassene på Skårer, sier advokaten.

Dramaet begynte i fjor sommer, da Transportarbeiderforbundet på vegne av 39 av de 45 ansatte ved selskapets lager i Lørenskog krevde en såkalt grossistavtale for de ansatte ved Elkjøps prøveprosjekt, et distribusjonslager med utkjøring av varer til kundene.

De fagorganiserte fikk blankt nei  og fulgte opp med streik og blokadeaksjoner Elkjøp karakteriserte som ulovlige. Aksjonene vakte oppsikt og politiet grep inn.

Det hele endte med at selskapet ikke så noen annen råd enn å skrive under på en tariffavtale.

Men i protokollen tilføyde Elkjøp at avtalen var så dyr at nedleggelse eller nedbemanning ble aktuelt.

Les også: Tingrettsdom om Elkjøp: Rett til annen jobb ved oppsigelse går tapt i franchise-selskaper

Uorganisert britiskeid kjede

Elkjøp hevder at lønnsnivået med denne avtalen ble som for lærere og sykepleiere, og oppfordret til å inngå en annen av Transportarbeiderforbundets avtaler med lavere lønnsnivå.

– Vi mener virksomhetens art tilsier at denne avtalen gjelder. Arbeidsgivere kan alltid prøve å finne billigere tariffavtaler, bemerker Lars Johnsen.

Saken fortsetter under bildet. 

– Usaklig oppsigelse fordi Elkjøp gjerne ville ha en billigere tariffavtale, sier lederen i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

– For forbrukerne vil merkostnaden ved skikkelige lønns- og arbeidsvilkår være forsvinnende liten, legger han til.

Johnsen påpeker at Elkjøp ikke er medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon.

– Da ville det vært regler for hvordan dette skal håndteres, sier han.

Elkjøpkjeden eies av britiskregistrerte Dixons Retail plc.

Les også: Rødt vil innføre ny «Elkjøp-lov» i norsk arbeidsliv

Krever jobb og erstatning

Ett kjernespørsmål i rettssaken blir tolkningen av følgende bestemmelse i Arbeidsmiljøloven:

«En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.»

Saken fortsetter under bildet. 

Elkjøp kunne ikke opprettholde egen drift av lager og distribusjon når det ble så dyrt, framholder Elkjøps advokat Nicolay Skarning. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter

I dette tilfellet hevder Elkjøp selv at de kunne fortsatt driften, men at den ble for dyr med den valgte tariffavtalen.

Nå er det hovedsakelig Bring, eid av Posten, som utfører jobben.

– Elkjøp har rett til å legge ned sin virksomhet. Men hvis andre overtar virksomheten, er det virksomhetsoverdragelse. Da skal ansatte og tariffavtale følge med over, sier forbundsleder Johnsen.

– Elkjøp har ikke vært glad i tariffavtaler, legger han til.

– Det er ikke tale om virksomhetsoverdragelse. Hverken ansatte eller utstyr er overført og identiteten er ikke i behold, hevder Elkjøps advokat Skarning.

LO-advokatene Alexander Cascio og Nina Kroken påstår derimot at oppsigelsene er ugyldige, at Elkjøp Norge må betale erstatning og at selskapet må punge ut for saksomkostningene.

Les også: Forbrukerrådet: – Elkjøp er ikke innenfor loven

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter