Eldre straffedømte fratas pensjonen mens de soner: – Nå må politikerne våkne, sier NFF-lederen

Politikerne må handle, slik at ikke innsatte får dobbel straff, sier forbundsleder Asle Aase i NFF. I dag mister folk som soner pensjonen sin.

AV: Nina Hanssen/LOMedia

Leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) viser til intervju i Frifagbevegelse med 75-årige Olav som sitter i Horten fengsel som bekymrer seg for framtiden og frykter han blir gjeldslave før han slippes ut.

– Slik jeg ser det er dette en politisk sak. Vi har i alle år jobbet for at de som er ferdig med soningen skal ha en bedre overgang til samfunnet. Nå får noen som kanskje ikke har en god økonomi dobbelt straff, fordi de mister pensjonen og står da på bar bakke når de kommer ut. Jeg forventer at politikerne ser på dette, sier Aase.

Les også: Hun var 27 år og hadde startet soningen av en livstidsdom – alene blant 30 menn

Mister pensjonen

I dag er regelverket slik at de innsatte ikke har rett til å få utbetalt alderspensjon fra og med andre måned inn i soningen. Hvis man forsørger barn kan man få halv alderspensjon men dette gjelder som regel ikke de eldste innsatte.

– Jeg vet at kriminalomsorgen nå har gjennomført en undersøkelse blant de eldre innsatte og her er det helt sikkert mye å ta tak i. Men å gjøre noe med pensjonsregelverket er et konkret forslag, sier han.

Her kan du lese lovforslaget fra 2014.

Les også: Insatte som løslates går en vanskelig tid i møte, frykter fengselsbetjent

Gjelden vokser

Olav soner i dag i et lite åpent fengsel i Horten der han trives. Men han frykter hva som kan skje når han kommer ut. Da han ble fengslet hadde han gjeld, og den vokser hver dag fordi han nå sitter inne.

– Hadde de innsatte beholdt sin pensjon så kunne de betalt ned gjeld og overholde sine økonomiske forpliktelser utenfor murene slik at de ville hatt et bedre utgangspunkt når de kommer ut, sier Aase.

– Det offentlige skal jo ta vare på sine innbyggere og ikke slå beina under dem. Hvis godt voksne mennesker løslates og står på bar bakke, så må man inn med sosialhjelp, kommunale boliger og finne løsninger på hvordan de kan håndtere gjeld. Men da må regelverket endres fra slik det er i dag. I dag blir jo innsatte fratatt penger av staten som de har oppspart seg selv gjennom et langt yrkesliv, sier han.

Les også: La oss ikke skylde på «systemet»

Sløsing av offentlige midler

Aase sier det virker som sløsing om eldre må gjennom rettsapparatet igjen med fri rettshjelp som han har krav på fordi han i løpet av soningen har pådratt seg gjeld fordi han har mistet pensjon.

Olav trives i fengselet og har fortsatt nesten to år igjen av dommen. Da vi møtte han i Horten fengsel før sommeren fortalte han at han aldri har hatt en betalingsanmerkning i hele sitt liv og alltid betalt sine regninger. Men da han startet soningen hadde han en gjeld på 75.000 kroner som nå har steget til over 100.000 kroner. Han frykter at han blir gjeldsslave før han er en fri mann som 77-åring.

Les også: Eirik Jensen blir sittende i varetekt – Høyesterett forkastet fengslingsanken

Tøffere å sone for de eldste

Kriminalomsorgsdirektoratet sendte i januar 2020 ut en spørreundersøkelse til de eldste i kriminalomsorgen for å høre litt om status og om det er spesielle behov som eldre innsatte har. En sentral arbeidsgruppe er satt ned for å finne ut hva som er de største hindringene for at de kan sone på en best mulig måte. Det synes fengselsleder Tore Merkesvik som har det øverste ansvaret i Søndre Vestfold fengsel og Berg fengsel er bra.