Ektemannen anker dommen for drapet på Janne Jemtland

Retten mener drapet på Janne Jemtland framstår en ren henrettelse og finner ingen formildende omstendigheter. Mandag ble ektemannen dømt til 18 års fengsel.

 

Av Steinar Schjetne og Alexander Vestrum, NTB

– Han var forberedt på at det kunne bli domfellelse, og hadde bestemt seg for å anke på stedet. Anken gjelder både skyldspørsmålet, straffekravet og de sivile kravene, sier Svein Rishovd Jemtlands forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NTB etter at dommen var forkynt mandag formiddag.

Retten har absolutt ingen tillit til at det den 47 år gamle tidligere fremmedlegionæren har forklart om hendelsesforløpet som ledet opp til at Janne Jemtland (36) ble truffet i pannen av et skudd. Snarere tvert imot, tingrettsdommer Trond Christoffersen slutter seg til karakteristikken av ektemannen som «en kald og kalkulerende drapsmann», gikk det fram da han leste domspremissene.

– Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken frykt Janne Jemtland må ha følt, ikke minst dersom hun ble oppmerksom på pistolen. Drapshandlingen framstår som en ren henrettelse med et velrettet skudd midt i panna. Hans handlinger umiddelbart etter drapet vitner om en kald og kalkulerende drapsmann, sa han.

Dommen på 18 års fengsel er enstemmig, og ifølge forsvarerne blant de strengeste som er gitt for forsettlig drap. Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter rundt drapet, men en rekke straffskjerpende momenter», som det heter i domspremissene.

Må betale sønnene 800.000

Svein Jemtland er også dømt til å betale sine to sønner 400.000 kroner hver i oppreisningserstatning. Han fradømmes arven etter kona og retten til å få utbetalt hennes livsforsikring på 2 millioner kroner.

Retten mener det er grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning til barna som går langt utover det normerte beløpet på 200.000 kroner, og argumenterer for at guttene skal behandles likt, selv om eldstebroren trolig har hatt en større påkjenning ved at han hørte krangelen, basketaket og skuddet.

– Barna har i realiteten mistet begge sine hovedomsorgspersoner. Omstendighetene drapet skjedde under, og tiltaltes opptreden etter drapet, har påført dem påkjenninger utover det som normalt må antas å være tilfelle i slike saker. Barna må leve videre med kunnskapen om at faren har drept moren, og etternavnet deres vil i årene framover knytte dem til farens handling, leste dommeren.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Johansen ba om at eldstegutten ble tilkjent oppreisning på 450.000 kroner og yngstemann 350.000 kroner. Hun støtter begrunnelsen for å likebehandle dem.

– På lang sikt vil belastningen på guttene være like stor, sier hun til NTB.

Hun poengterer dessuten at for eldstemann, hvis vitneprov er et hovedbevis i drapssaken, har det vært svært viktig å bli trodd av retten på det han har opplevd. Slik retten legger fram omstendighetene rundt drapet, er det åpenbart at guttens forklaring i all hovedsak er lagt til grunn.

Full uttelling for aktor

Janne Jemtland (36) døde natt til 29. desember etter å ha blitt skutt i pannen fra på kloss hold. Skuddet var i seg selv dødelig, men de rettsmedisinsk sakkyndige har konkludert med at kvinnen døde av drukning to til tre timer etter at hun ble skutt.

Ektemannen hevder det var hun som truet ham med våpen, og at det gikk av da han forsøkte å få det ut av hånden hennes. Retten avviser fullstendig denne forklaringen og konkluderer med at det var Svein Jemtland som hentet våpenet og truet kona. I et voldsomt basketak, som startet i andre etasje i bolighuset, hørte parets da 13 år gamle sønn hvordan moren skrek og hvordan det hørtes ut som om hun ramlet ned trappa til første etasje.

Retten mener ektemannen påførte henne seks ribbeinsbrudd i basketaket, før han likviderte henne med et skudd fra rundt fem centimeter hold ute på gårdsplassen.

– Retten har i hovedsak fulgt vår vurdering av bevisene i saken. Han er domfelt etter tiltale og til en straff som samsvarer med min påstand. Det er etter vår mening en riktig dom, sier statsadvokat Iris Storås. (NTB)

 

Får ikke kontakte sønnene

Den nå drapsdømte ektemannen til Janne Jemtland er ilagt besøksforbud og får dermed ikke kontakte sønnene, bekrefter statsadvokaten.

– Det er politiet som har ilagt ham besøksforbud, hvilket innebærer at han ikke får lov til å ta kontakt med barna sine. Jeg har ikke noe ytterligere detaljer rundt dette, sier statsadvokat Iris Storås til NTB.

Under bevisførselen i rettssaken mot Svein Rishovd Jemtland kom det fram at den 47 år gamle, tidligere fremmedlegionæren har forsøkt å påvirke hva eldstesønnen skulle fortelle i avhør, og han har flere ganger hatt telefonisk kontakt med eldstesønnen på en måte som bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad har funnet uheldig.

Guttene, som i dag er 14 og 11 år gamle, føler en form for lettelse etter domfellelsen mandag, ifølge deres onkel Terje Opheim. Han forteller til NTB at sønnene til Jemtland, han selv og andre familiemedlemmer var ute og spiste pizza på Peppes søndag. Anledningen var at Janne Jemtland da ville ha fylt 37 år.

– Det har vært viktig for oss alle at det ble en domfellelse. Nå som vi har fått en dom i saken, føler vi også at det er kommet fram et klart bilde av hva som har skjedd, sier Opheim.

Han beskriver situasjonen for de to barna, som i realiteten har mistet begge foreldrene, som absurd, i og med at de i praksis har mistet både moren og faren.

– Eldstegutten er litt sint over at pappaen hans har løyet under rettssaken, men det er på en måte en slags lettelse der også, siker han.

Familien ventet at Svein Jemtland ville anke en eventuell domfellelse, og er forberedt på at hele saken nå skal opp til ny behandling. (NTB)