Det meldes om ekstremt store nedbørsmengder på Sørlandet i dag. Bildet er fra en regnfull sommerdag i Oslo.

Ekstremvær på Sørlandet

Ekstremværet Frida rammer Agder-fylkene med store nedbørsmengder. Det er også sendt ut flomvarsel.

Sist gang det ble meldt ekstremvær på grunn av nedbør her i landet var i 2005.

– Det er stor sannsynlighet for at det vil falle mellom 70 – 100 millimeter nedbør det neste døgnet, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til yr.no.

Dette gjelder spesielt Vest-Agder og de nordlige delene av Aust-Agder.

Nådd Sørlandet

Ekstremværet «Frida» kommer fra Danmark og har allerede nådd Sørlandet.

– Fra og med klokken 10.30 i dag vil det regne mye. Det blir bygevær med lokale variasjoner. Det blir også torden, sier Gislefoss.

Vakthavende meteorolog Pål Evensen sier til NTB at det vil mest sannsynlig bli store lokale forskjeller.

– Tettbygde strøk med mye asfalt er spesielt utsatt. Folk må holde seg oppdatert gjennom mediene og lokale myndigheter, sier vakthavende meteorolog Pål Evensen til NTB.

På grunn av store nedbørsmengder gjennom sommeren er jordsmonnet flere steder mettet på vann, og ytterligere vannmengder kan dermed føre til at jorda glir ut.

Oversvømmelser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler mye nedbør mandag og tirsdag i Vest og Aust-Agder, Rogaland og Telemark og advarer om stor fare for oversvømmelser. På grunn av mye regn gjennom sommeren er jordsmonnet flere steder mettet på vann, og ytterligere vannmengder kan dermed føre til at jorda glir ut.

Fylkesberedskapssjef i Aust-Agder, Dag Auby Hagen, forteller at de har sendt ut varsler til sine 15 kommuner.

– Vi har gitt beskjed om at de må forberede seg på regnværsflom og bortfall av kraft- og telelinjer, og at det kan oppstå samferdselsproblemer. Vi har ladet våre alternative satellittelefoner og regner med at kommunene har gjort det samme, sier Hagen.

Om det blir opp mot 100 millimeter nedbør her, vil dette være ny rekord.

– Dette er ekstremt mye regn. Det vil være 50 – 100 år mellom hver gang vi opplever slike mengder, sier Klimaforsker Hans Olav Hygen til yr.no.

Ekstremvær

Når meteorologene varsler ekstremvær skyldes det enten storm, høy vannstand, ekstremt stor snøskredfare eller større nedbørsmengder. Sist det ble meldt om ekstremvær på grunn av nedbør var i 2005 da både stormene Kristin og Loke brakte ekstreme nedbørsmengder på Vestlandet.

Mandag er det varslet store nedbørsmengder også andre steder i landet, spesielt i Rogaland. Meteorologisk institutt har likevel valgt ikke å gå ut med flomvarsel for dette området.

– Det er høyere terskel for å sende ut ekstremvarsel på Vestlandet, fordi det er i større grad vanlig med kraftig nedbør og fordi terrenget i disse fylkene takler mye nedbør godt, sier Evensen.

Ekstremværet Frida vil ikke vare lenge, og Meteorologisk institutt venter at det vil avta i løpet av tirsdag morgen.